Publicat în 2021, ca parte a proiectului Erasmus + Chaise, acest studiu oferă o perspectivă unică asupra cererii de competențe blockchain în UE. Cercetarea urmărește să stabilească structura ocupării actuale a forței de muncă în domeniul tehnologiei blockchain, tipul de organizații care angajează profesioniști în domeniul tehnologiei blockchain, profilul educațional al lucrătorilor din domeniul tehnologiei blockchain și aptitudinile și competențele solicitate în prezent de angajatori.

Piața competențelor blockchain este evaluată în ceea ce privește următoarele aspecte:

  1. Forma de ocupare a forței de muncă și natura;
  2. Caracteristicile forței de muncă din cadrul tehnologiei blockchain;
  3. Competențe în ceea ce privește cererea de angajați actuali și viitori în domeniul tehnologiei blockchain;
  4. Promovarea educației și a dezvoltării competențelor;
  5. Schimbările percepute în cadrul organizațiilor blockchain.

Datele de cercetare au fost colectate din următoarele surse: (I) o analiză a literaturii de specialitate; anchetă online; (III) locuri de muncă vacante online; și (d) interviuri detaliate.