Studiul privind necorelarea competențelor în sectorul blockchain a fost publicat în noiembrie 2021 de Chaise – o inițiativă finanțată de UE care urmărește să propună o abordare sectorială privind dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiei blockchain. Studiul încheie aproape un an de cercetări privind situația actuală a cererii și ofertei de competențe blockchain în Europa.

Acest studiu prezintă constatările Chaise cu privire la ecosistemul blockchain european și analizează structura și natura ocupării forței de muncă în acest sector, cum ar fi caracteristicile și profilul educațional al forței de muncă din domeniul tehnologiei blockchain și al competențelor cerute de obicei de angajatori.

Pe baza acestor constatări, studiul oferă recomandări factorilor de decizie politică și viitoarelor programe de învățământ privind tehnologia blockchain. În plus, oferă informații cu privire la viitorul pieței forței de muncă din domeniul tehnologiei blockchain în Europa și prezintă personalități unice în materie de forță de muncă în domeniul tehnologiei blockchain, dezvoltate de cercetătorii Chaise, și anume dezvoltatorul tehnologiei blockchain, arhitectul blockchain și managerul/consultantul privind tehnologia blockchain.

Aceste cunoștințe nou dobândite vor servi drept bază pentru dezvoltarea viitoarelor activități Chaise, inclusiv a unei strategii privind competențele în domeniul tehnologiei blockchain și a unei programe de învățământ privind tehnologia blockchain adaptate la nevoile Europei.