Tehnologia blockchain este o tehnologie care permite interacțiuni și tranzacții de încredere, transparente și verificabile. Prin urmare, tehnologia blockchain are potențialul de a stimula economia europeană și, de asemenea, de a aduce beneficii societății europene. 32 % dintre întreprinderile nou-înființate din domeniul tehnologiei blockchain sunt situate în Europa (în 2019) – o tehnologie în care IMM-urile europene pot avea un început major. Tehnologiile blockchain sunt deosebit de importante pentru sectorul digital: încrederea este un element esențial pentru asigurarea creșterii economiei digitale.

Prin urmare, Comisia Europeană sprijină tehnologia blockchain la nivel politic, juridic, normativ și financiar. Pentru a consolida rolul de lider al Europei în domeniul tehnologiei blockchain, Comisia Europeană a lansat diverse inițiative, inclusiv Acțiunea de sprijin pentru inovare din cadrul programului Orizont 2020 (INNOSUP).

Acțiunile INNOSUP au sprijinit o serie de proiecte legate de tehnologia blockchain pentru a arăta modul în care factorii de decizie și agențiile de inovare pot sprijini IMM-urile în adoptarea tehnologiei blockchain. Aceste acțiuni vizează eliminarea obstacolelor din calea introducerii tehnologiei blockchain.

Raportul „Blockchain in Practice: Promovarea tehnologiei blockchain și a DLT în IMM-urile europene”, publicat în septembrie 2021, prezintă cinci proiecte INNOSUP și rezultatele acestora. În total, s-au cheltuit aproximativ 10 de milioane EUR, din care 5.1 milioane EUR au fost dedicate IMM-urilor.