Apariția COVID-19 a furnizat numeroase dovezi cu privire la necesitatea de a consolida reziliența instituțiilor, a sistemelor și a proceselor din sectorul educației. Creșterea numărului de dezastre naturale a avut, de asemenea, un impact asupra educației, deoarece, în unele cazuri, sistemele de date din zonele afectate de dezastre au fost afectate în mod ireversibil. Într-un context în care riscul de dezastre provocate de schimbările climatice este în creștere, țările vor trebui să trateze integrarea rezilienței datelor în educație ca aspect fundamental al planificării dezastrelor. Tehnologia blockchain poate fi un atu esențial în acest sens.

Tehnologia blockchain este o tehnologie comună, descentralizată și securizată a registrelor pentru înregistrarea și stocarea tranzacțiilor digitale cu aproape toate activele digitale, inclusiv identitățile digitale, dosarele medicale și educaționale, certificatele de naștere și de căsătorie, acreditările de competențe și contractele digitale.Protejarea inițiativelor cu tehnologia blockchain demonstrează că este deja posibil să se implementeze tehnologia pentru a acoperi acreditarea și certificarea atât în mediile de învățare formală, cât și în cele non-formale. Cel puțin 56 % pe an reprezintă creșterea preconizată a pieței blockchain în cursul perioadei care face obiectul previziunilor.

Tehnologia blockchain este o infrastructură pentru verificarea identității, care este una dintre cele mai relevante funcții ale acestei tehnologii emergente în educație. Atunci când un sistem de verificare a identității digitale poate persista indiferent de natura și amploarea schimbărilor externe, verificarea proprietății asupra activelor digitale devine mai ușoară. Certificatele de absolvire sunt emise din ce în ce mai mult în domeniul digital, cum ar fi micro-certificatele. Acestea pot fi conectate la un sistem central de verificare a identității, și anume blockchain, și pot fi autentificate mai ușor dincolo de frontierele instituționale și naționale. O astfel de abordare poate fi utilă și în promovarea circulației transnaționale a calificărilor.

Prezenta publicație demonstrează și evaluează practicile emergente de aplicare a tehnologiilor blockchain în educație.  Publicația vizează în primul rând factorii de decizie politică, împărțită în patru părți: