Raportul Advanced Technology Watch analizează peisajul dinamic al internetului obiectelor (IoT) în industriile europene. Deși este o tehnologie transformatoare, raportul subliniază că majoritatea proiectelor IO se află încă în faza de planificare, multe dintre acestea limitându-se la validări de concept sau la teste limitate.

Adoptarea IO variază de la un sector la altul, utilitățile confruntându-se cu o adoptare mai lentă din cauza ciclurilor extinse de investiții în tehnologie. În schimb, întreprinderile din domeniul științelor vieții, al transporturilor și al logisticii prezintă rate de adoptare mai mari decât media, beneficiind de cazuri standardizate de utilizare mature. Raportul subliniază că ecosistemul IO este departe de a fi matur, complexitatea sa fiind însoțită de provocări și riscuri, însă prezintă oportunități vaste de beneficii pentru întreprinderi.

Pandemia de COVID-19 a remodelat planificarea tehnologică, ceea ce a dus la reducerea bugetelor IO; cu toate acestea, multe organizații consideră internetul obiectelor drept o soluție la criză. Raportul preconizează o creștere semnificativă a cheltuielilor legate de internetul obiectelor, care va ajunge la 230 miliarde EUR până în 2024. Acesta analizează provocările legate de punerea în aplicare, inclusiv costurile, complexitatea și securitatea, evidențiind totodată tehnologiile generice esențiale, cum ar fi modulele, senzorii, conectivitatea, cloud computingul, tehnica de calcul la margine (edge computing), platformele IoT și analiza.

Documentul accentueazăcazurile de utilizare abuzivă a internetului obiectelor în toate sectoarele, inclusiv în sectoarele de consum, industria prelucrătoare, utilitățile, asistența medicală, administrația publică și transporturile. Acesta clarifică impactul asupra societății și a impactului asupra durabilității al IO, prezentând rolul acestuia în stimularea durabilității și în facilitarea cazurilor de utilizare durabilă.

În plus, raportul analizează contextul istoric, aplicațiile, beneficiile, dezavantajele și perspectivele viitoare ale IO. Subliniind caracterul revoluționar al tehnologiei IO, raportul recunoaște provocări precum preocupările legate de securitate, deficitul de personal calificat, lipsa standardizării și aspectele legate de protecția vieții private.

O parte notabilă a raportului subliniază potențialul internetului obiectelor de a sprijini practicile durabile și de a contribui la binele social. Monitorizarea emisiilor, a consumului de energie și a calității aerului prin intermediul internetului obiectelor se aliniază la obiectivele de durabilitate ale Uniunii Europene. În pofida beneficiilor evidente, raportul solicită o analiză atentă a provocărilor pentru valorificarea deplină a potențialului IO.