Principalul accent pus de Cedefop pe competențe este de a obține o imagine de ansamblu asupra modului în care pandemia de COVID-19 a afectat ocuparea forței de muncă și cererea de competențe în Europa. Acest tablou de bord utilizează cele mai recente date disponibile din Ancheta europeană asupra forței de muncă pentru a explica modul în care pandemia a schimbat ocuparea forței de muncă în UE și în statele sale membre.