Cererea de competențe digitale în UE a atins niveluri fără precedent, previziunile indicând o creștere continuă în următorul deceniu. Dovezile prezentate în această notă subliniază rolul esențial al competențelor digitale în stimularea dezvoltării economice și în consolidarea competitivității la nivel mondial. În plus, subliniază necesitatea de a accelera punerea în aplicare a politicilor și strategiilor digitale. Facilitarea perfecționării și recalificării forței de muncă, investițiile în capacitățile educatorilor și ale formatorilor și modernizarea sistemelor de educație și formare sunt identificate ca măsuri esențiale pentru a se asigura că beneficiile revoluției digitale sunt accesibile tuturor cetățenilor.

Contextul politic se referă la următoarele subiecte:

Secțiunea „Elemente de probă” arată că:

În concluzie, se arată că cadrele didactice, formatorii și ecosistemele de competențe consolidează rolul EFP ca furnizor de competențe digitale și că informațiile privind publicitatea la locul de muncă online contribuie la punerea în aplicare a politicilor în materie de educație și formare. În special, cele mai relevante dovezi sunt că analiza volumelor mari de date oferă un potențial enorm de informații privind competențele.