Acest raport intitulat „Viitorul muncii &Competențele – Un spațiu de date privind competențele centrat pe factorul uman” a fost publicat de MyData Accelerator for Work &Skills în 2020. Acesta prezintă principalele rezultate și perspective ale proiectului, care s-a axat pe găsirea unor noi modalități de a ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să își gestioneze carierele, de a obține un loc de muncă adecvat sau de a primi recomandări privind formarea adecvată și de a sprijini angajatorii care caută cei mai buni candidați pentru posturi deschise, fiind informați în același timp cu privire la competențele lor.

Obiectivul principal al proiectului, astfel cum se explică în raport, este, prin urmare, de a crea un acces centrat pe factorul uman la date, la muncă și la învățare și de a permite persoanelor să ajungă la visul lor și să profite de oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții. Raportul descrie în continuare abordarea, principalele perspective și acțiunile viitoare recomandate pentru realizarea unui spațiu european comun al datelor centrat pe factorul uman.