Resurse Training

Cadrul Comp corporatist

Europass este o inițiativă europeană care urmărește să ajute cetățenii să își îmbunătățească competențele și calificările într-un mod mai vizibil și transfrontalier. Unul dintre instrumentele de provizionare Europass este Cadrul competențelor digitale, care oferă o imagine cuprinzătoare și holistică a competențelor și aptitudinilor digitale.

Exportatorii-cadru cu cinci competențe, și anume:

1. Competențe în materie de informații și date: capacitatea de a găsi, evalua, utiliza și crea informații și date.
2. Comunicare și colaborare: capacitatea de a utiliza instrumente digitale pentru comunicare și colaborare.
3. Crearea de conținut digital: capacitatea de a crea și de a edita conținut digital utilizând o serie de instrumente și mijloace de comunicare digitale.
4. Siguranță și securitate: capacitatea de a utiliza tehnologiile digitale în mod echitabil, sigur și reactiv.
5. Soluționarea problemelor și luarea deciziilor: capacitatea de a utiliza tehnologiile digitale pentru a rezolva probleme și a lua decizii.

Cadrul competențelor digitale Europass oferă un instrument de autoevaluare prin care persoanele își testează competențele digitale și obțin un certificat pentru a-și prezenta realizările. Instrumentul de autoevaluare acoperă domenii variate de competențe digitale și de furnizare a ceea ce implică fiecare domeniu.

Cadrul competențelor digitale Europass este conceput pentru a fi utilizat de orice persoană care dorește să își evalueze competențele digitale și să își îmbunătățească competențele digitale. Printre aceștia se numără studenții, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii și angajații. Cadrul este conceput, de asemenea, pentru a fi flexibil și adaptabil la nevoile în schimbare ale societății și ale lumii digitale.

Prin testarea competențelor lor digitale prin intermediul Cadrului Europass al competențelor digitale, persoanele își pot înțelege mai bine punctele forte și punctele slabe ale competențelor digitale. Acest lucru îi poate ajuta să identifice domeniile în care trebuie să se îmbunătățească și să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la viitoarele lor parcursuri de învățare și carieră.

Distribuie
Informații Resursă Training
Topics
Target Group
Target Language(s)
Documente

Cele mai noi Resurse