Resurse Training

Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp)

Cadrul european al competențelor digitale pentru cetățeni, cunoscut și sub denumirea DigComp, oferă un instrument de îmbunătățire a competențelor digitale ale cetățenilor europeni și stă la baza cadrelor și strategiilor naționale pentru competențele digitale.

Publicat pentru prima dată în 2013, DigComp a devenit principalul punct de referință pentru o varietate de inițiative, menite să consolideze competențele digitale la nivelul UE sau la nivel național. De atunci, a doua ediție a cadrului, DigComp 2.0, a fost actualizată pentru a include noi vocabulare și descriptori omogeni. Dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, DigComp a apărut ca un proiect științific, bazat pe consultări și pe feedbackul primit de la o varietate de părți interesate și factori de decizie politică din domeniul educației, formării și industriei. Proiectul a fost inițiat de DG Educație și Cultură și a fost dezvoltat în continuare în numele DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.

DigComp joacă un rol central în realizarea obiectivelor ambițioase ale UE stabilite de deceniul digital și de busola digitală, în ceea ce privește perfecționarea digitală a întregii populații – 80 % dintre cetățenii UE să aibă competențe digitale de bază până în 2030.

Structura DigComp

DigComp prezintă mai multe domenii de competență, printre care: alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, crearea de conținut digital, siguranța și soluționarea problemelor. De la lansarea sa, DigComp a îndeplinit o serie de obiective pentru factorii de decizie, guvernele naționale și administrațiile locale și regionale, contribuind la acțiunile lansate în contextul ocupării forței de muncă, al educației și formării și al învățării pe tot parcursul vieții.

Cadrul este utilizat pentru a sprijini formularea de politici care sprijină consolidarea capacităților în ceea ce privește competențele digitale, precum și în planificarea inițiativelor în materie de educație și formare, cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale pentru un anumit grup-țintă. DigComp oferă, de asemenea, un limbaj comun cu privire la modul de identificare și descriere a domeniilor-cheie ale competențelor digitale și, prin urmare, oferă o referință comună la nivel european.

DigComp 2.1: un DigComp reînnoit

Pe baza modelului conceptual de referință publicat în DigComp 2.0, în 2018 a fost publicată DigComp 2.1, o nouă dezvoltare a cadrului. Această actualizare a prezentat opt niveluri de competență și exemple de utilizare aplicate în domeniul învățării și al ocupării forței de muncă. Această nouă evoluție se axează pe extinderea celor trei niveluri inițiale de competență la o descriere de opt niveluri mai precisă, precum și pe furnizarea de exemple de utilizare pentru aceste niveluri. Scopul său este de a sprijini părțile interesate în punerea în aplicare în continuare a DigComp.

Cele opt niveluri de competență au fost definite prin rezultatele învățării (utilizând verbe de acțiune) și inspirate de structura și vocabularul Cadrului european al calificărilor (CEC). Descrierea fiecărui nivel conține cunoștințe, aptitudini și atitudini și reprezintă un pas înainte în dobândirea de către cetățeni a competențelor în funcție de provocarea sa cognitivă, de complexitatea sarcinilor pe care le pot îndeplini și de autonomia lor în îndeplinirea sarcinii.

Actualizarea DigComp 2.2: peste 250 de exemple noi de cunoștințe și competențe

La 22 martie 2022, JRC a publicat o nouă actualizare importantă a DigComp. Această nouă actualizare ambițioasă (DigComp 2.2) oferă peste 250 de exemple noi de cunoștințe, competențe și atitudini pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni în autoevaluare, identificând ofertele de formare și căutarea unui loc de muncă.

Noua actualizare urmărește să implice cetățenii cu încredere și în siguranță în tehnologiile digitale, ținând seama de tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială (IA), internetul obiectelor (IoT), datele sau noile fenomene derivate din criza provocată de pandemie, care au condus la necesitatea unor cerințe noi și sporite în materie de competențe digitale pentru cetățeni și lucrători.

Noua publicație oferă, de asemenea, un instantaneu al materialului de referință existent pentru DigComp care consolidează publicațiile și referințele publicate anterior.

Distribuie
Informații Resursă Training
Metodologie

DigComp 2.0 identifică componentele-cheie ale competențelor digitale în 5 domenii: Alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, crearea de conținut digital, siguranța și soluționarea problemelor. 

Topics
Target Group
Target Language(s)
Documente

Cele mai noi Resurse