Resurse Training

DESI 2023 Tabloul de bord

Deceniul digital este un program de politică transformator care urmărește să propulseze Europa într-un viitor capacitat din punct de vedere digital. În centrul acestei inițiative se află tabloul de bord DESI 2023, un instrument puternic conceput pentru a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a performanței Europei în toate dimensiunile-cheie. Împreună cu raportul privind deceniul digital, acest tablou de bord înglobează patru aspecte critice: competențele digitale, infrastructura digitală, digitalizarea întreprinderilor și digitalizarea serviciilor publice.

Explorarea tabloului de bord DESI 2023

Tabloul de bord DESI 2023 este un instrument esențial pentru monitorizarea progreselor Europei către un viitor care dispune de mijloace digitale. Oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare a indicatorilor-cheie și permițând o analiză comparativă, acesta oferă părților interesate informațiile necesare pentru a stimula schimbările transformatoare. Fie că se axează pe indicatori specifici, comparând traiectoriile țărilor sau analizând corelațiile, această resursă oferă o multitudine de informații la îndemâna dumneavoastră. Consultați aceste trei grafice disponibile:

Indicatori DESI 2023

Această caracteristică dinamică a diagramei barourilor permite utilizatorilor să selecteze un indicator DESI specific și să obțină informații cu privire la performanțele diferitelor țări. Capacitatea de a filtra în funcție de indicator, perioada DESI și țară asigură o experiență adaptată, permițând explorarea precisă a datelor.

Comparați progresele înregistrate de țări

Înțelegerea provenienței noastre este esențială pentru anticiparea evoluțiilor viitoare. Graficele cronologice permit utilizatorilor să vizualizeze tendințele indicatorilor DESI, furnizând o diagramă temporală. Selectând un grup de țări și comparându-le cu tendința medie europeană, părțile interesate obțin informații valoroase cu privire la progresele înregistrate și la traiectoriile potențiale. Această caracteristică servește drept busolă pentru navigarea pe calea către o Europă avansată din punct de vedere digital.

Comparați două țări

Diagrama de dispersie este un instrument puternic de analiză comparativă. Fiecare țară este reprezentată ca punct, coordonatele sale reflectând valorile pentru doi indicatori selectați. Această caracteristică permite gruparea țărilor pe baza similarităților acestor indicatori, oferind o înțelegere nuanțată a corelațiilor. Utilizatorii pot, de asemenea, să meargă mai departe pentru o examinare detaliată.

Distribuie
Informații Resursă Training
Topics
Target Group
Target Language(s)
Documente

Cele mai noi Resurse