Resurse Training

Institutul bulgar de administrație publică (IPA)

Institutul bulgar de Administrație Publică (IPA) este o agenție executivă a cărei misiune este de a desfășura activități de formare și cercetare pentru dezvoltarea funcției publice profesioniste și de a consolida capacitatea instituțiilor bulgare în fața provocărilor generate de politicile publice moderne. Înființat în 2000, IPA oferă cursuri de formare pentru administrațiile publice prin utilizarea tehnologiei moderne, a metodelor și a programelor de formare.

Cursuri de formare în materie de securitate cibernetică pentru funcționarii publici

Platforma oferă tuturor funcționarilor publici module electronice de autoînvățare pe teme legate de:

  • Amenințările cibernetice în sectorul public: particularitățile, analiza și posibilele abordări pentru reducerea riscurilor
  • Igiena cibernetică atunci când se utilizează e-mailul
  • Securitate cibernetică: Calul troian și ingineria socială

De asemenea, IPA a dezvoltat și a organizat cursuri de formare față în față pentru funcționarii publici cu privire la:

  • Introducere privind securitatea cibernetică: Evaluarea de bază a riscurilor în mediul de lucru – formare destinată tuturor experților din administrația publică
  • Securitate cibernetică: active, amenințări, riscuri – formare specializată pentru experții în domeniul IT și al securității rețelelor și a informațiilor

În plus, a fost organizat un forum specializat pentru manageri, experți IT și experți în domeniul securității rețelelor și a informațiilor:

  • Securitate cibernetică: Colaborarea în rețea și schimbul de experiență

Platformă de resurse

Site-ul IPA oferă o gamă largă de resurse pentru funcționarii publici. Deși nu toate acestea se axează în mod specific pe formarea competențelor digitale, furnizarea de formare privind digitalizarea și competențele digitale contribuie la obiectivele strategice ale IPA de a moderniza administrația și formarea introductivă pentru noii funcționari publici. De exemplu, site-ul IPA include o colecție de publicații pe diverse teme, inclusiv unele privind „Digitalizarea în formarea personalului administrației publice”. De asemenea, site-ul web:

Proiecte UE pentru servicii publice moderne și eficiente

IPA are experiență în a lucra la proiecte atât la nivel național, cât și la nivel european, cum ar fi „Transformarea digitală – competențe digitale și învățare”, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor, aptitudinilor și calificărilor funcționarilor publici.

Distribuie
Informații Resursă Training
Metodologie

Platformă de resurse

Topics
Target Group
Target Language(s)
Documente

Cele mai noi Resurse