Resurse Training

ISO/IEC 27001 – Standardul internațional pentru securitatea informațiilor

ISO 27001 este un standard internațional care prezintă specificațiile pentru un sistem de management al securității informațiilor (SMSI). Un SMSI este o abordare structurată care implică persoane, procese și tehnologii pentru a proteja informațiile unei organizații prin gestionarea riscurilor. Acesta contribuie la apărarea împotriva atacurilor cibernetice externe și a amenințărilor interne, cum ar fi încălcările accidentale și erorile umane.

Definirea ISO 27001

ISO 27001 se axează pe trei aspecte esențiale ale informațiilor: confidențialitate, integritate și disponibilitate. Confidențialitatea garantează că informațiile sunt accesibile numai părților autorizate, integritatea garantează că informațiile sunt exacte și protejate împotriva corupției, iar disponibilitatea garantează că informațiile sunt accesibile atunci când este necesar.

Acest standard a înregistrat o creștere semnificativă a certificărilor în ultimul deceniu și este conceput pentru a ajuta organizațiile să își gestioneze practicile de securitate în mod consecvent și eficient din punctul de vedere al costurilor, indiferent de dimensiunea sau natura lor. Acesta face parte din seria ISO 27000, care, în mod colectiv, oferă un cadru recunoscut la nivel mondial pentru gestionarea securității informațiilor.

Beneficii ISO 27001

Printre beneficiile ISO 27001 se numără securizarea informațiilor sub toate formele, creșterea rezilienței la atacurile cibernetice, protecția împotriva diferitelor amenințări, adaptarea la peisajele de securitate în continuă evoluție, gestionarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a riscurilor și asigurarea confidențialității, a disponibilității și a integrității datelor. În plus, aceasta integrează securitatea în practicile comerciale de zi cu zi:

  • Protejați-vă datele, oriunde sunt: protejarea informațiilor în format digital, fizic (pe suport de hârtie) și bazat pe cloud.
  • Să vă sporiți reziliența la atacuri: consolidarea rezilienței organizației dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice, consolidând capacitatea acesteia de a rezista și de a se redresa în urma unor astfel de amenințări.
  • Reducerea costurilor legate de securitatea informațiilor: raționalizarea cheltuielilor de securitate a informațiilor prin punerea în aplicare doar a măsurilor de securitate necesare, ceea ce vă permite să maximizați valoarea bugetului dumneavoastră
  • Răspunsul la amenințările în continuă evoluție la adresa securității: adaptarea continuă la schimbările survenite atât în mediul extern, cât și în dinamica organizațională internă.
  • Ammurit cultura întreprinderii: integrarea persoanelor, a proceselor și a tehnologiei, asigurându-se că angajații sunt bine informați cu privire la riscuri și integrează practicile de securitate în procedurile lor zilnice de lucru.
  • Îndeplinirea obligațiilor contractuale: certificarea servește drept dovadă concretă a angajamentului organizației dumneavoastră de a proteja datele, oferind o acreditare valoroasă atunci când se oferă noi oportunități de afaceri.

Cum se poate realiza conformitatea cu standardul ISO 27001

Pentru a realiza certificarea ISO 27001, organizațiile trebuie să îndeplinească cerințele standardului și să fie supuse unui audit de certificare efectuat de un organism de certificare extern. Certificarea nu este obligatorie, dar oferă o validare externă valoroasă a angajamentului unei organizații față de standardele de securitate a informațiilor acceptate la nivel internațional. În cazul în care auditul are succes, organizația primește un certificat.

Distribuie
Informații Resursă Training
Topics
Target Group
Target Language(s)
Documente

Cele mai noi Resurse