Resurse Training

Universitatea Connect – Competențe în materie de securitate cibernetică: o provocare presantă în materie de resurse umane

Această sesiune video a Universității CONNECT privind competențele în materie de securitate cibernetică analizează tendințele actuale ale competențelor în materie de securitate cibernetică în 2023, subliniind rolul esențial al tehnologiei în modelarea forței de muncă viitoare. Discuția a inclus dna Despina Spanou, șefa de cabinet a vicepreședintelui Margaritis Schinas din cadrul Comisiei Europene, alături de experți și experți în domeniu.

Agenda europeană privind securitatea cibernetică

Nevoia urgentă de competențe în materie de securitate cibernetică este o provocare critică în ceea ce privește resursele de competențe digitale, care necesită o atenție imediată. Prin eforturi concertate atât din partea sectorului public, cât și a celui privat, reducerea deficitului de talente în materie de securitate cibernetică poate deschide calea către o Uniune Europeană mai sigură, mai competitivă și mai rezilientă.

Anul european al competențelor a amplificat cererea de profesioniști calificați în materie de securitate cibernetică, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Este subliniată necesitatea unei forțe de muncă diverse, care să includă diferite medii și seturi de competențe, alături de necesitatea perfecționării sau recalificării persoanelor din diverse domenii.

Pentru a aborda în mod direct această problemă, liderii din industrie și administratorii publici își reevaluează strategiile în materie de resurse umane. Aceștia explorează abordări inovatoare pentru a recruta, a dezvolta și a păstra specialiști în materie de securitate cibernetică cu competențele tehnice și transversale necesare.

Securitatea de la stadiul conceperii și o strategie eficace de recrutare

Discuția se axează, de asemenea, pe abordarea „Securitatea de la stadiul conceperii” pentru produsele interconectate din Uniunea Europeană, care are promisiunea de a genera oportunități suplimentare de locuri de muncă în domeniul securității cibernetice. Materialul video pledează pentru inițiative și angajamente măsurabile din partea întreprinderilor de a cultiva o cultură conștientă de securitate și evidențiază inițiative precum programul „ Workday” pentru competențe în materie de securitate cibernetică și Academia de competențe în materie de securitate cibernetică a Uniunii Europene.

Abordând provocarea de a elabora o strategie eficace de recrutare, materialul video subliniază importanța creării unui mediu realist de formare în materie de securitate cibernetică, cu evaluări care să acopere competențele tehnice și netehnice. Cadrul european de competențe în materie de securitate cibernetică se dovedește a fi o prioritate de vârf pentru dezvoltarea competențelor și a talentelor în domeniu.

Distribuie
Informații Resursă Training
Topics
Target Group
Target Language(s)
Documente

Cele mai noi Resurse