Știri

Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează dezbaterea privind cadrul de reglementare în domeniul transformării digitale a administrației publice

Postat pe:

Comunicat de presa:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), împreună cu consorțiul Deloitte și Reff & Asociații, au organizat, marţi, 27 iunie 2023, o dezbatere cu tema „Cadrul de reglementare în domeniul transformării digitale a administrației publice. Realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor”, lucrările atelierului fiind deschise de domnul Bogdan-Gruia Ivan, ministrul cercetării, inovării și digitalizării.

Principalul subiect dezbătut în cadrul atelierului de lucru a fost propunerea de Norme de Referință pentru Realizarea Interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI), elaborată de ADR în concordanţă cu Legea 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei Naţionale de Interoperabilitate.

Obiectivul elaborării NRRI este stabilirea practicilor și procedurilor de cooperare pentru autoritățile centrale și locale pentru realizarea schimbului de date în administrația publică și a dezvoltării de servicii IT&C interinstituționale.

Urmărind o abordare cuprinzătoare, NRRI își propune să definească reguli şi standarde tehnice ca bază pentru interoperabilitatea și compatibilitatea platformelor, aplicațiilor, sistemelor informatice existente sau care urmează să fie dezvoltate, precum și pentru standardizarea proceselor și a datelor.

Astfel, cetățenii și mediul de afaceri vor beneficia de servicii publice integrate, calitativ superioare, precum și de reducerea sarcinii administrative în procesul de accesare a serviciilor publice.

În cuvântul adresat în deschidere, Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a declarat: „Scopul cooperării instituționale în administrația publică este acela de a oferi cetățenilor și mediului de afaceri servicii publice integrate și ușor de accesat și de a reduce sarcina administrativă a acestora în procesul de accesare a serviciilor publice. Demararea implementării Platformei Naționale pentru Interoperabilitate – a principiului once-only și a arhitecturii de interoperabilitate reprezintă unul dintre obiectivele esențiale ale Programului de guvernare 2023-2024 – VIZIUNE PENTRU NAȚIUNE, pentru care actualul Guvern a primit votul de încredere al Parlamentului.”

ADR depune eforturi constante pentru adoptarea celor mai bune practici de cooperare între autorităţi în vederea susţinerii transformării digitale şi consolidării performanțelor în actul de e-guvernare. Interoperabilitatea sistemelor informatice şi schimbul de date interinstituţional se află în centrul preocupărilor noastre şi constituie subiecte ce comportă ample dezbateri de ordin legislativ, tehnic, organizaţional şi strategic. Normele de referință pe care le supunem astăzi dezbaterii stabilesc condițiile și termenii de conformitate sub forma unui nucleu tehnic și semantic comun, la care autoritățile  si institutiile  publice trebuie să se alinieze, în conformitate cu Legea nr 242/2022.”, a subliniat  Dragoș-Cristian Vladpreședintele Autorității pentru Digitalizarea României.

La rândul său, în calitate de project manager al proiectului, Alina Pârâială a afirmat: „în contextul obiectivelor ambiţioase şi măsurabile ale Deceniului digital al Europei, interoperabilitatea sistemelor informatice se poziţionează în centrul  eforturilor intra şi interinstituționale şi în corelaţie directă cu numeroase alte demersuri de politică publică ce compun viziunea de e-guvernare a României pe termen lung, printre care: dezvoltarea competentelor digitale ale angajaţilor din administraţia publică, consolidarea maturităţii digitale a instituțiilor publice, furnizarea de servicii publice digitale, precum şi o mai bună cunoaştere şi adopţie a tehnologiilor inovative în economie şi societate, interoperabilitatea fiind totodată o precondiție pentru facilitarea procesului de transformare digitală a administraţiei publice centrale şi locale”.

Contribuțiile reprezentanților instituțiilor care administrează registre de bază, respectiv ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Ministerului Justiției, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Oficiului Național pentru Registrul Comerțului, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, precum și ai Autorității pentru Digitalizarea României şi ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, care au fost expuse în cadrul atelierului de lucru, vor fi integrate în conturarea reperelor normative şi tehnice  pentru implementarea interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică centrală şi locală din România.

Evenimentul face parte dintr-un proiect amplu pe care Autoritatea pentru Digitalizarea României îl implementează, denumit „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, SIPOCA 704.

Distribuie
Informații Articol

Cele mai noi știri

14 mai 2024

Se lanseaza primul model dedicat limbii romane pentru inteligenta artificiala de tip ChatGPT