Știri

Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și industria europeană a jocurilor video

Postat pe:

Raportul Înțelegerea valorii unei societăți europene a jocurilor video”, comandat de DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) a Comisiei Europene și realizat de Ecorys și KEA, analizează impactul jocurilor video asupra societății europene. Studiul analizează contribuțiile economice, sociale și culturale ale industriei europene a jocurilor video, cu scopul de a aprofunda înțelegerea acestui sector în cadrul Uniunii Europene (UE).  Piața jocurilor video din UE, care a generat 23.48 miliarde EUR în 2022, reprezintă o parte semnificativă a industriilor culturale și creative. În pofida extinderii sale, persistă provocări, inclusiv dificultăți de recrutare, complexități în materie de reglementare și deficite de finanțare pentru întreprinderile mai mici. Incluziunea și diversitatea s-au îmbunătățit, dar sunt necesare mai multe eforturi. Raportul subliniază necesitatea unui sprijin strategic și a unor schimbări de politică, subliniind rolul Coaliției pentru competențe digitale și locuri de muncă în promovarea creșterii, a competitivității și a impactului cultural în sectorul jocurilor video din UE.

Competențele digitale și industria europeană a jocurilor video

Un aspect important al acestui studiu este acela de a clarifica provocările și problemele cu care se confruntă industria jocurilor video și forța sa de muncă, domenii care au fost adesea trecute cu vederea în cercetările anterioare. În centrul constatărilor se află rolul esențial al competențelor digitale în evoluția industriei europene a jocurilor video. Raportul subliniază importanța existenței unei forțe de muncă cu competențe digitale consolidate, subliniind modul în care aceste competențe nu numai că stimulează creșterea economică, ci și modelează structura culturală și socială a Uniunii Europene. Recunoașterea importanței competențelor digitale în acest context este esențială, deoarece subliniază necesitatea unor investiții strategice în programele de educație și formare, asigurând inovarea continuă și competitivitatea sectorului pe scena mondială.

Rolul Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital în industria europeană a jocurilor video

Sectorul jocurilor video din UE se confruntă cu provocări din cauza lipsei de competențe în rândul forței sale de muncă. Pentru a aborda această problemă, este esențial să se îmbunătățească calitatea și relevanța educației pentru a răspunde cerințelor industriei. Colaborarea dintre cadrele didactice și profesioniștii din industrie este esențială pentru alinierea dispozițiilor privind educația la nevoile industriei. Întreprinderile din acest sector ar trebui să investească în educație și formare pentru a aborda deficitul de talente. Organismele reprezentative și întreprinderile mai mari trebuie să faciliteze cooperarea dintre educație și industrie, colectând informații continue cu privire la cerințele în materie de competențe. În recomandările finale, raportul invită sectorul jocurilor video să se implice mai mult în inițiativele existente în materie de educație și competențe, cum ar fi Platforma pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. În special, acesta subliniază modul în care implicarea activă în inițiativele existente ale UE, cum ar fi Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și programele de ucenicie, este esențială pentru perfecționarea și recalificarea forței de muncă. Aceasta subliniază, de asemenea, că prioritizarea competențelor digitale și a platformelor de locuri de muncă stimulează creșterea industriei și abordează în mod eficace lacunele în materie de talente.

Citiți raportul complet.

© Comisia Europeană

Distribuie
Informații Articol
Categorie

Cele mai noi știri

14 mai 2024

Se lanseaza primul model dedicat limbii romane pentru inteligenta artificiala de tip ChatGPT