Știri

Competențele digitale în România – 2022

Postat pe:

Partea introductivă

România se situează pe locul cel mai scăzut (al 27-lea) stat membru al UE în clasamentul Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pe 2022. Țara se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește dimensiunea capitalului uman, cu un nivel foarte scăzut de competențe digitale de bază în comparație cu media UE, dar menține un nivel ridicat al ponderii femeilor specializate în TIC în ocuparea forței de muncă (pe locul 2) și a absolvenților TIC (pe locul 4). Pentru a îndeplini obiectivul deceniului digital privind competențele digitale de bază și specialiștii în TIC, România trebuie să își accelereze urgent pregătirea în materie de competențe digitale. În pofida rezultatelor comparativ bune în materie de conectivitate, nivelul scăzut de digitalizare al țării și progresele relativ lente împiedică economia României să exploateze pe deplin oportunitățile oferite de tehnologiile digitale. În plus, nivelul foarte scăzut al serviciilor publice digitale atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi agravează și mai mult situația. Impactul actual al pandemiei de COVID-19 și schimbările frecvente ale guvernului (cinci în ultimii 4 ani) reprezintă provocări semnificative pentru România. Cu toate acestea, digitalizarea rămâne o prioritate majoră pentru actualul guvern aflat la putere începând cu 25 noiembrie 2021.

Indicele „Digital Futures” al Microsoft măsoară nivelul de digitalizare din 16 de țări europene, inclusiv România. Indicele oferă informații cu privire la stadiul actual al digitalizării unei țări și identifică atât domeniile în care aceasta a avut cel mai mare succes, cât și pe cele în care mai sunt încă multe de făcut pentru a accelera procesul de transformare digitală. Nivelul de digitalizare este măsurat în cinci categorii de dezvoltare digitală: Mediul de afaceri digital, guvernarea digitală și sectorul public, infrastructura digitală, sectorul digital și capitalul uman. Punctajul general al dezvoltării digitale a României este de 92, în timp ce media CEE este de 100.

Coaliția Națională a României pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital „Coaliția Skills4IT” a fost înființată în 2015, în urma înființării Coaliției europene pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital în 2013. Coaliția Skills4IT este o platformă deschisă care reunește diferiți parteneri reprezentând instituții de învățământ, companii TIC, societăți de formare, organizații profesionale și neguvernamentale. Platforma se adresează tuturor, formează începători pentru experți: angajați, antreprenori, directori generali, studenți, elevi și toți cei interesați de digitalizare.

Prezentare generală a strategiilor de stat și a inițiativelor naționale

Strategii de stat

Elaborată de Ministerul Societății Informaționale, Strategia pentru Agenda Digitală a României 2020 a fost elaborată cu sprijinul altor agenții guvernamentale și instituții publice, inclusiv agenții din Ministerul Sănătății din România, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor. Strategia a fost adoptată în 2014, iar punerea sa în aplicare s-a încheiat în 2020.

În 2020, inițiativa strategică pentru digitalizarea educației în România, SMART-Edu 2021-2027, a fost dezvoltată și a intrat în etapa de consultare publică. Obiectivul inițiativei strategice este de a reduce decalajul digital și de a spori integrarea socioeconomică prin îmbunătățirea competențelor digitale și a utilizării internetului în rândul publicului larg și al grupurilor defavorizate. Acest lucru se va realiza prin organizarea de sesiuni de formare adaptate nevoilor comunității. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Inițiative naționale

România a elaborat un plan de redresare și reziliență menit să faciliteze o recuperare solidă și să pregătească țara pentru viitor. Planul de redresare și reziliență constă în 107 măsuri de investiții și 64 reforme, care vor ajuta România să devină mai durabilă, mai rezilientă și mai adaptabilă la provocările și oportunitățile generate de tranziția verde și cea digitală. Planul este sprijinit de o sumă estimată de 14.24 miliarde EUR sub formă de granturi și de 14.94 miliarde EUR sub formă de împrumuturi. 41 % din plan va contribui la tranziția verde, în timp ce 20,5 % din acesta va sprijini tranziția digitală.

Site-ul web al României pentru competențe digitale și locuri de muncă oferă o listă de evenimente privind competențele digitale, diverse resurse și oportunități de formare, o colecție de bune practici care prezintă strategii, inițiative și proiecte de succes cu un puternic impact și potențial local, precum și o secțiune de știri care a împărtășit cele mai recente inițiative, proiecte, inovații și oferte de locuri de muncă legate de competențele digitale la nivel local și internațional.  Platforma servește drept centru pentru resursele de informare din România și din Uniunea Europeană, care vizează îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor români. De asemenea, promovează oportunitățile de formare profesională în sectorul TIC, bursele, finanțarea proiectelor și sensibilizează publicul cu privire la măsurile de securitate cibernetică. Platforma încurajează în continuare colaborarea dintre mediul academic și industria TIC din România.

În octombrie 2022, Asociația Română pentru Inteligență artificială (ARIA) și Uniunea profesorilor de informatică din România (UPIR) au organizat primul curs preuniversitar de inteligență artificială în România. Cursul este conceput și instruit de experți din Bitdefender, profesori de la Colegiul Național „Mircea cel mai Bătrân” Râmnicu Vâlcea și de specialiști din cadrul Google DeepMind UK. Cursul este o etapă importantă în proiectul IA pentru școli și licee din România, lansat în 2019 de cercetători de la DeepMind Google prin intermediul organizației ARIA (Asociația Română pentru Inteligență artificială).

Posibilități de finanțare

Sunt disponibile oportunități de finanțare pentru perfecționare și recalificare pentru a sprijini competențele digitale ale persoanelor și organizațiilor, sub formă de împrumuturi, granturi și instrumente financiare. Pentru perioada 2021-2026, majoritatea activităților din domeniul transformării digitale sunt finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, dar și ca activități în cadrul programelor de granturi Orizont, Erasmus +, fondurile ESI și SEE. Puteți găsi mai multe informații pe pagina Coaliției naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital din România și în articolul privind Platforma pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital.

Distribuie
Informații Articol

Cele mai noi știri

14 mai 2024

Se lanseaza primul model dedicat limbii romane pentru inteligenta artificiala de tip ChatGPT