Știri

CoR: Regiunile europene pot aduce politica UE mai aproape de nevoile cetățenilor în ceea ce privește digitalizarea, competențele și inovarea

Postat pe:

Domeniile de competență ale Comisiei SEDEC a Comitetului Regiunilor (CoR) variază de la cultură, ocuparea forței de muncă, competențe și aspecte sociale la cercetare, sprijin pentru inovare și reglementare tehnologică.

Exprimând punctele de vedere ale autorităților locale și regionale cu privire la propunerile de politici și la legislația UE, CoR a adoptat recent avize consultative privind educația digitală, Agenda pentru competențe în Europa, politicile de sprijinire a inovării regionale, orientările etice pentru inteligența artificială (a se vedea Avizul CoR privind Legea privind IA și avizul CoR privind Cartea albă privind IA) și politica culturală. CoR exprimă punctele de vedere ale autorităților locale și regionale, care își inspiră experiența și recomandările politice din contactul direct zilnic cu cetățenii.

Comitetul Regiunilor sprijină obiectivul de a se asigura că 70 % dintre adulți au competențe digitale de bază până în 2025 și dorește să dezvolte în continuare cele mai bune practici locale și regionale menite să asigure un mediu digital deschis, sigur, fiabil, echitabil și favorabil incluziunii pentru cetățenii UE. Acest lucru este, de asemenea, în concordanță cu inițiativele strategice menite să apropie Europa de obiectivul deceniului digital de a se asigura că 80 % dintre europeni dispun de competențe digitale de bază până în 2030.

Deceniul digital: rolul regiunilor UE în promovarea competențelor

Progresele înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor deceniului digital ar putea fi îmbunătățite prin acordarea unei mai mari vizibilități regiunilor pe Platforma pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și prin asigurarea faptului că toate regiunile au posibilitatea de a face schimb de experiență și provocări în ceea ce privește punerea în aplicare a principalelor politici digitale și sociale ale UE.

„Într-adevăr, proiectele locale și regionale necesită adesea un echilibru atent și responsabil din punct de vedere social între aspectele etice ale noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, și sprijinirea experimentării și inovării pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în viitor”.

Reglementarea inteligenței artificiale trebuie să decurgă dintr-o viziune discutată în mod democratic și împărtășită a cetățenilor europeni cu privire la viitoarea relație dezirabilă dintre om și inteligența artificială și trebuie să se bazeze pe un consens cuprinzător cu privire la modul în care ar trebui organizate viitoarele societăți informaționale și piețe din Europa.

În acest context, asigurarea unei perspective de viitor echitabile pentru forța de muncă umană este o problemă etică și politică majoră.  Este probabil ca autoritățile publice, în special autoritățile locale și regionale, să fie invitate să compenseze orice reducere a ocupării forței de muncă și a salariilor și creșterea inegalităților sociale care ar putea fi legate de creșterea eficienței generate de automatizare și de inteligența artificială – dacă, în 10 ani, jumătate din locurile de muncă actuale ar putea fi înlocuite de automatizare. Dacă sunt sprijinite de nivelul UE și de cel național, autoritățile locale și regionale pot contribui prin recalificare și reconversie profesională adecvate, politici sociale și programe de tranziție profesională, asigurând o adevărată alianță a competențelor între sectorul public și cel privat, investind în dezvoltarea forței de muncă.

Poziția CoR este că este nevoie de mai mult sprijin din partea UE: nu numai pentru competențele digitale avansate în cadrul programului Europa DIGITALĂ, ci și pentru mai multe competențe de bază – pentru a capacita cetățenii și a le permite participarea la economia digitală, guvernanța digitală; și să îi transforme în actori activi în patrimoniul nostru cultural și digital.

Coeziunea digitală: cum pot fi eliminate lacunele în materie de competențe în regiunile UE

Dacă Europa trebuie să abordeze decalajul persistent în materie de inovare și decalajul digital dintre regiunile din întreaga UE, atunci CoR poate propune ideea coeziunii digitale. Acesta a fost formulat în cadrul discuțiilor politice purtate de membrii CoR cu reprezentanți ai altor instituții ale UE. CoR a susținut că extinderea abordării centrelor digitale ar putea reduce decalajul în materie de inovare digitală în întreaga UE. În plus, prin analogie, ar trebui create centre de inovare în cadrul politicilor privind spațiul european de cercetare, în mod ideal un centru în fiecare dintre regiunileNUTS 2 din întreaga Europă (nivelurile NUTS clasifică regiunile în sistemul de statistici ale UE, iar nivelul 2 este cel la care sunt puse în aplicare fondurile regionale ale UE).

De asemenea, ar fi important să se consolideze competențele și aptitudinile cadrelor didactice de a lucra cu educația digitală ca o nouă oportunitate de utilizat în procesul educațional. Pentru a face față acestei sarcini, regiunile trebuie să coopereze cu entitățile de la nivel național și să beneficieze de sprijinul disponibil din partea UE. În special, tratarea disciplinelor STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) ca o prioritate educațională regională și sprijinirea inițiativelor de colaborare și a investițiilor în acest domeniu pot reduce impactul negativ al exodului creierelor și pot oferi oportunități de carieră pentru forța de muncă activă din domeniile STIM.

Cu toate acestea, o altă idee explorată în prezent ar permite CoR să coopereze mai strâns cu alte instituții și părți ale Comisiei Europene (cum ar fi DG CNECT) cu privire la abordările digitale ale patrimoniului cultural, creând noi sinergii între domenii precum științele umaniste și STIM.

Bio a autorului

Jens Zvirgzdgrauds este șeful de sector al secretariatului Comisiei SEDEC a Comitetului Regiunilor. Comisia SEDEC are un mandat amplu, de la inovare la cultură, și urmărește să ofere o perspectivă regională politicilor UE în aceste domenii. Jens Zvirgzdgrauds deține o diplomă de master în economie și o diplomă de licență în drept. Recent, a fost implicat în domenii de politică precum reglementarea inteligenței artificiale, parteneriatele pentru inovarea regională și sprijinul pentru educația digitală. Jens a studiat pentru perioade mai scurte sau mai lungi atât în Danemarca, Norvegia, Islanda, Țările de Jos și Regatul Unit. De asemenea, este un observator fervent al evoluțiilor din domeniul tehnologiei și societății din țările din Asia de Est și de Sud-Est și învață limba chineză.

Despre SEDEC și Comitetul Regiunilor

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este vocea regiunilor și orașelor în Uniunea Europeană (UE). El reprezintă autoritățile locale și regionale din întreaga Uniune Europeană și formulează opinii cu privire la noile acte legislative care au impact asupra regiunilor și orașelor (70 % din toată legislația UE). SEDEC, Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură este responsabilă de dosarele legate de ocuparea forței de muncă, politicile sociale, educație, formare (inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții), sport și cultură. Comisia SEDEC este responsabilă, de asemenea, de domeniul egalității, economiei sociale și al tineretului, precum și de cercetare, inovare și inteligența artificială.

© Uniunea Europeană/Nuno Rodrigues

Distribuie
Informații Articol
Categorie

Cele mai noi știri

14 mai 2024

Se lanseaza primul model dedicat limbii romane pentru inteligenta artificiala de tip ChatGPT