Știri

DigComp 2.2: Cea mai recentă versiune a Cadrului european al competențelor digitale pentru cetățeni în limba letonă

Postat pe:

Cea mai recentă versiune a Cadrului competențelor digitale ale cetățenilor europeni (DigComp 2.2) este disponibilă în limba letonă, produsă de Asociația letonă pentru tehnologia informației șicomunicațiilor (LIKTA).

Cea mai recentă versiune a Cadrului competențelor digitale, publicată deCentrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), conține peste 250 de exemple noi de cunoștințe, competențe și atitudini. Scopul său este de a-i ajuta pe europeni să își autoevalueze cunoștințele, competențele și atitudinile, precum și de a identifica oferta de învățare digitală și oportunitățile de angajare. DigComp 2.2 joacă un rol important în realizarea obiectivelor deceniului digital al Europei în ceea ce privește promovarea digitalizării în UE, al cărei obiectiv principal este ca, până în 2030, cel puțin 80 % din totalul adulților să fi dobândit competențe digitale de bază și ca cel puțin 20 milioane de profesioniști din UE să fie angajați în sectorul TIC.

Pe DigComp

Din 2013 până în prezent, DigComp a fost utilizat în diverse scopuri legate de ocuparea forței de muncă, educație, inclusiv învățare pe tot parcursul vieții și formare. Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp) oferă o înțelegere comună a competențelor digitale și un instrument de dezvoltare a competențelor digitale ale cetățenilor europeni. Acesta oferă o descriere cuprinzătoare a cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor cu care s-a confruntat trezoreria în domeniul a cinci competențe:

  • Informații &Practica datelor
  • Comunicare și cooperare
  • Conținutul Digitawl și &Ta
  • Problema este abordată
  • Courgențe

DigComp ari cuprinde definiția „competenței esențiale” din Aston, bazată pe terminologia și structura Cadrului european al calificărilor (ESI), din conceptul de „competență-cheie” al conceptului de „competență esențială”.

Timp de peste un deceniu, Cadrul competențelor digitale ale cetățenilor europeni (DigComp) a oferit o înțelegere comună a competențelor digitale în întreaga UE și în afara acesteia, oferind o bază solidă pentru strategia de dezvoltare a competențelor digitale, pentru dezvoltarea programelor de învățământ și ainstrumentelor de evaluare a competențelor digitale.

Pe baza cadrului DigComp, statele membre ale UE au dezvoltat peste 20 de instrumente de evaluare a competențelor digitale pentru diferite grupuri-țintă din societate. Competențele digitale sunt esențiale pentru învățare, muncă și participare activă în societate, astfel încât cetățenii au nevoie de competențe în toate domeniile DigComp.

Pe DigComp versiunea 2.2

DigComp 2.2 evidențiază noi exemple de cunoștințe, competențe și atitudini. Aceste exemple ilustrează noile domenii prioritare menite să ajute cetățenii să implice tehnologiile digitale într-un mod credibil, critic și sigur în viața lor de zi cu zi. Și stăpânirea noilor tehnologii, cum ar fi sistemele bazate pe inteligența artificială (IA).

DigComp 2.2 oferă instrumente și resurse pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor europeni. Deexemplu, instrumentul Europass de creare a CV-urilor online, MyDigiSkills și Check your digital skills!” (Verificați competențele digitale!), instrumente de autoevaluare care contribuie la o mai bună înțelegere a nivelului competențelor digitale prin evaluarea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor dumneavoastră în fiecare dintre cele cinci domenii DigComp.

Noua versiune a cadrului DigComp va contribui și mai mult la consolidarea rolului acestuia în atingerea obiectivelor inițiativelor Strategiei digitale, inclusiv în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Pilonul european al drepturilor sociale, precum și în dezvoltarea certificatului european de competențe digitale.

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a elabora un certificat european de competențe digitale (EDSC) pentru a ajuta oamenii să le permită rapid și ușor angajatorilor, furnizorilor de servicii de formare și altor părți interesate să măsoare și să recunoască competențele digitale. EDSC se va baza pe Cadrul european al competențelor digitale (DigComp), care este actualizat în continuare pentru a le permite cetățenilor să țină pasul cu competențele digitale dobândite într-o lume digitală care evoluează rapid.

DigComp 2.2 conține anexe privind interacțiunea cetățenilor cu sistemele de IA și munca la distanță/hibridă, precum și informații despre conținutul versiunilor anterioare ale cadrului.

În mediul actual în schimbare rapidă, există o promovare dinamică atât a competențelor digitale în societate, cât și a cunoașterii nivelului competențelor digitale în societate și în mediul digital. Și să dezvolte competența profesională a personalului Administrației de Stat pentru a utiliza experiența mediului digital de către specialiștii care lucrează cu clienții, Competențele digitale sunt, de asemenea, necesare pentru ca lucrătorii să poată lucra și să fie competitivi pe piața forței de muncă, astfel cum este definită de tehnologia și tehnologia digitală.

Cea mai recentă versiune a Cadrului competențelor digitale ale cetățenilor europeni (DigComp 2.2) a fost tradusă în limba letonă. Pentru a o face accesibilă cetățenilor letoni, statului, autorităților locale și instituțiilor private și pentru a promova utilizarea acesteia pentru dezvoltarea competențelor digitale și realizarea obiectivelor stabilite în Letonia.

#EiropasKomisija #DigComp

Distribuie
Informații Articol
Categorie

Cele mai noi știri

29 ianuarie 2024