Știri

Prezentare generală a oportunităților de finanțare – România 2023

Postat pe:

Informații privind contextul

Sunt disponibile oportunități de finanțare pentru perfecționare și recalificare pentru a sprijini competențele digitale ale persoanelor și organizațiilor, sub formă de împrumuturi, granturi și instrumente financiare. Pentru perioada 2021-2026, majoritatea activităților din domeniul transformării digitale sunt finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, dar și ca activități în cadrul programelor de granturi Orizont, Erasmus +, fondurile ESI și SEE. Puteți găsi mai multe informații pe pagina Coaliției naționale pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital din România.

Planul de redresare și reziliență

România a elaborat un plan de redresare și reziliență constând în 107 de măsuri de investiții și 64 de reforme, care vor ajuta România să devină mai durabilă, mai rezilientă și mai adaptabilă la provocările și oportunitățile generate de tranziția verde și cea digitală. Planul este sprijinit de o sumă estimată de 14.24 miliarde EUR sub formă de granturi și de 14.94 miliarde EUR sub formă de împrumuturi. 41 % din plan va contribui la tranziția verde, în timp ce 20,5 % din acesta va sprijini tranziția digitală.

Printre provocările digitale cu care se confruntă România se numără conectivitatea, în special în zonele rurale, lipsa competențelor digitale, digitalizarea sub media UE a școlilor, a gospodăriilor, a întreprinderilor și a serviciilor publice. Capacitățile existente nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de securitate a rețelelor și o gestionare adecvată a riscurilor cibernetice.

Pentru a realiza o tranziție digitală, planul de redresare și reziliență al României implică investiții și reforme care vizează digitalizarea administrației publice în domenii-cheie precum justiția, ocuparea forței de muncă, protecția socială, mediul, gestionarea funcției publice, dezvoltarea competențelor, achizițiile publice, securitatea cibernetică, fiscalitatea și vămile. Planul urmărește, de asemenea, să instituie o infrastructură guvernamentală de cloud sigură și să promoveze implementarea identificării electronice. Digitalizarea administrației publice va costa 1.5 miliarde EUR. În plus, planul implică digitalizarea asistenței medicale cu investiții în valoare de 470 de milioane EUR pentru dezvoltarea unui sistem integrat de e-sănătate care să conecteze peste 25,000 de furnizori de asistență medicală și sisteme de telemedicină. În plus, planul include investiții în valoare de 881 de milioane EUR pentru digitalizarea educației, cu accent pe îmbunătățirea competențelor pedagogice digitale, a conținutului educațional și a echipamentelor și resurselor digitale, inclusiv în universități.

De exemplu, planul de redresare și reziliență va sprijini eliberarea de cărți de identitate electronice unui număr de 8.5 milioane de români. Această carte de identitate electronică face parte dintr-un plan mai amplu de investiții și reforme structurale menite să extindă accesul virtual la servicii esențiale, cum ar fi asistența medicală și educația. Obiectivul este de a îmbunătăți stocarea și schimbul de informații ale cetățenilor pentru a facilita o interacțiune mai personalizată și mai eficace cu instituțiile publice.

Sporirea competențelor digitale ale serviciilor publice și ale educației digitale pentru cetățeni urmărește să sprijine digitalizarea economiei și tranziția către industrie, prin alinierea pieței forței de muncă la cele mai recente evoluții din acest sector. Reforma se referă la modificarea Codului privind clasificarea ocupațiilor, inclusiv la definirea noilor ocupații digitale, în conformitate cu alte țări ale UE.

Finanțare națională

Schemele de finanțare pentru ca bibliotecile să devină centre de competențe digitale vizează îmbunătățirea competențelor digitale fundamentale ale cetățenilor care locuiesc în comunități defavorizate, cu acces limitat la formare. Investiția constă în transformarea a 105 de biblioteci în centre pentru dezvoltarea competențelor digitale, precum și în finanțarea suplimentară pentru înlocuirea/modernizarea echipamentelor informatice în 1030 biblioteci. Investiția va oferi unui număr de 100,000 de cetățeni din comunitățile defavorizate cursuri de formare în domeniul alfabetizării digitale, al comunicării, al alfabetizării mediatice, al creării de conținut digital, al securității digitale și al antreprenoriatului digital. Cererea de candidaturi a fost lansată, iar inițiativele pot fi depuse până în iunie 2026.

Modernizarea, într-un centru de competențe digitale, constă în două componente: extinderea, renovarea și și dotarea sediului central al Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Bihor, în zonele de parter, etaj I și etaj II, precum și digitalizarea acesteia. Proiectul include, de asemenea, achiziționarea a 20 de stații de lucru pentru formare digitală și a unor echipamente de înaltă performanță pentru scanarea cărților. În plus, proiectul prevede, de asemenea, extinderea, renovarea și echiparea bibliotecilor din Sânmartin, Sântandrei și Oșorhei, care vor fi transformate în centre pentru dezvoltarea competențelor digitale. 26 biblioteci din județul Bihor vor fi, de asemenea, dotate cu infrastructura necesară pentru formarea în domeniul competențelor digitale de bază a populației din medii defavorizate.

Obiectivul furnizării de facilități pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare este de a asigura facilitățile necesare pentru a îndeplini standardele de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv furnizarea de facilități și echipamente de predare specializate pentru elevii și studenții defavorizați cu nevoi educaționale speciale. Punerea la dispoziție a sălilor de clasă și a laboratoarelor este descentralizată între școli, inspectoratele școlare județene și autoritățile publice locale. Urmează să fie puse la dispoziție 75,000 săli de clasă și 10,000 laboratoare școlare de științe.

Mai multe opțiuni de finanțare sunt disponibile și pe platforma pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital. Puteți găsi o listă pentru România la acest link.

Distribuie
Informații Articol

Cele mai noi știri

14 mai 2024

Se lanseaza primul model dedicat limbii romane pentru inteligenta artificiala de tip ChatGPT