Coaliția Skills4IT România

Coaliția Skills 4IT România a fost constituită în anul 2015 la inițiativa APDETIC (Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și Comunicațiilor), a Ministerului Educației, MCSI și a unor companii și organizații din România.

Această inițiativă a avut loc în contextul înființării Coaliției europene Digital Skills and Jobs în 2013 care a avut ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor digitale a tuturor categoriilor de cetățeni și atragerea resurselor umane spre locuri de muncă în sectorul ITC.

Coaliția Skills4IT este o platformă deschisă care reunește parteneri diferiți reprezentând instituții de învățământ, companii din sectorul ITC, firme de training, organizații profesionale și non-guvernamentale.

Între prioritățile Coaliției Skills4IT se numără: dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și studenților, creșterea încrederii în tehnologia digitală, promovarea oportunităților de training pentru cariere în sectorul IT, conștientizarea publicului privind nevoia de formare profesională și perfecționare a forței de muncă, diseminarea noțiunilor și măsurilor de securitate cibernetică, dezvoltarea colaborării între mediul academic și industria ITC.

Începând cu anul 2010, APDETIC și Coaliția Skills4IT au derulat campanii de conștientizare  sub titulatura eSkills for Jobs pentru elevi și studenți.

Campaniile au fost inițiate de Comisia Europeană din dorința de a oferi orientare în carieră și de a stimula interesul tinerilor față de oportunitățile oferite de companiile din sectorul IT și, în paralel, de a convinge unele categorii de angajați să urmeze cursuri de reconversie profesională în vederea ocupării de locuri de muncă în sectorul IT.

În acest sens, este de menționat faptul că în România numărul absolvenților de facultăți cu profil științific este de circa 10.000 anual, în timp ce cererea de resurse umane cu competențe digitale avansate depășește 20.000 la nivel național.

Campaniile organizate de APDETIC și Coaliția Skills4IT au inclus întâlniri și seminarii cu întreprinzători din sectorul IT și experți digitali, sesiuni de securitate cibernetică în colegii și școli, vizite la companii de IT, hackathons, concursuri de cunoștințe IT online, tabere de IT, sprijinirea unor comunități defavorizate prin dotarea cu echipamente IT.

Beneficiile pentru participanții la campanii au fost multiple:  cunoașterea directă a oportunităților de cariere în sectorul IT, internship la companii de IT, job shadowing, tabere de IT, concursuri de programare, vizite la Bruxelles cu ocazia organizării de Comisia Europeană a evenimentelor anuale Digital Assembly Forum.

Partenerii campaniilor eSkills for Jobs au fost Ministerul Educației, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Universitatea Politehnică din București, Universitatea din București, colegii și școli,  precum și companii din sectorul IT: HP, IBM, Microsoft, Intel, Maguay, Omnilogic, organizații profesionale și ONG-uri, cum ar fi UPIR, ANBPR, Școala Informală de IT, eCivis, EOS, ECDL, ARIES Transilvania, Junior Achievement România.

Programe europene noi destinate dezvoltării resurselor umane cu competențe digitale avansate

Cererea de forță de muncă digitală în economia europeană a cunoscut o dinamică crescândă în ultimul deceniu, tendință accentuată de anii pandemiei. În acest context, Comisia europeană promovează o varietate de programe destinate dezvoltării aptitudinilor digitale ale forței de muncă, modernizării sistemului educațional, implementării tehnologiei digitale în procesele educaționale, în organizarea de programe de formare și recalificare profesională.

Ca parte a bugetului UE pe termen lung – Cadrul Financiar Multianual – Comisia a propus programul Digital Europe, program axat pe construirea capacității digitale strategice a Uniunii europene și facilitarea implementării extinse a tehnologiilor digitale la nivelul continentului.  Bazat pe un buget de 7,5 miliarde euro pentru perioada 2021-2027, programul Digital Europe va sprijini transformarea digitală a societății și economiei europene.

Programul alocă un buget de 600 milioane euro dedicat dezvoltării competențelor digitale avansate, ceea ce va conduce la creșterea rezervei de resurse umane digitale cu 256.000 persoane la nivel european.

Începând cu 2020, Coaliția Skills4IT a participat la toate activitățile online derulate de Digital Skills and Jobs Community (DSJC) Platform și a promovat constant inițiativele și bunele practici din domeniul dezvoltării competențelor digitale în România.

În 2021, Universitatea din București, APDETIC și Coaliția Skills4IT au obținut un grant pentru implementarea proiectului de localizare a platformei europene Digital Skills and Jobs în România.

Platforma a fost o inițiativă lansată în cadrul programului european Connecting Europe Facility (CAF)-Europa Digitală. Acest program urmărește să facă Europa mai competitivă în economia digitală globală prin dezvoltarea capacităților digitale în întreaga Uniune europeană.

Platforma DSJC este dedicată tuturor cetățenilor europeni și oferă o gamă largă de informații, resurse și oportunități ce privesc domeniul competențelor digitale și al locurilor de muncă bazate pe competențe digitale.

Lansarea platformei Digital Skills and Jobs România (https://digital-skills-romania.eu) a avut loc în 30 mai 2022 în cadrul unui webinar cu participanți din cadrul Comisiei Europene, europarlamentari, experți și parteneri ai coaliției Skills4IT.

Platforma este un agregator și facilitator de resurse informaționale din România și Uniunea europeană care să servească la dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor români, la promovarea oportunităților de training pentru cariere în sectorul ITC, burse de studii, finanțări de proiecte, precum și la diseminarea noțiunilor și măsurilor de securitate cibernetică, dezvoltarea colaborării între mediul academic și industria ITC din România.

Coaliția abordează nevoia de competențe digitale a 4 grupuri largi

Competențe digitale pentru toți: dezvoltarea competențelor digitale pentru a permite tuturor cetățenilor să fie activi în societatea noastră digitală.

În era digitală, este esențial ca toată lumea să aibă acces și să poată utiliza în mod eficient tehnologiile digitale. Acesta este conceptul din spatele „Competențe digitale pentru toți”. Este vorba despre împuternicirea fiecărui cetățean să participe pe deplin la societatea noastră din ce în ce mai digitală. Abilitățile digitale nu se referă doar la utilizarea tehnologiei, ci și la înțelegerea modului în care funcționează și a modului în care poate fi utilizată în mod creativ și în siguranță. Aceste abilități variază de la abilități de bază, cum ar fi utilizarea rețelelor sociale și a serviciilor online, până la abilități mai avansate, cum ar fi programarea sau crearea de conținut digital. Dezvoltarea acestor abilități poate ajuta indivizii în diferite aspecte ale vieții, inclusiv educație, angajare și interacțiune socială. De asemenea, poate contribui la reducerea decalajului digital, asigurând șanse egale pentru toți cetățenii. Prin urmare, este esențial să investim în educația și formarea digitală, făcând alfabetizarea digitală o prioritate pentru toți.

Parteneri care sunt implicați în asemenea activități: Universitatea Politehnică din București, Universitatea din București, UPIR, ANBPR, Școala Informală de IT.

Competențe digitale pentru forța de muncă: dezvoltarea competențelor digitale pentru economia digitală, de ex. perfecţionarea şi recalificarea lucrătorilor şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi acţiuni privind consilierea şi orientarea în carieră

Aceasta este o inițiativă critică în economia digitală de astăzi. Pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze, există o nevoie din ce în ce mai mare ca lucrătorii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să dobândească noi competențe digitale. Îmbunătățirea și recalificarea sunt esențiale pentru a ține pasul cu cerințele în schimbare ale pieței muncii. Aceasta include învățarea modului de utilizare a noilor instrumente digitale, înțelegerea analizei datelor sau chiar învățarea codificării. În plus, consilierea și orientarea în carieră joacă un rol esențial în acest proces. Ele îi ajută pe indivizi să identifice abilitățile digitale de care au nevoie pentru cariera lor dorită și oferă resurse pentru dobândirea acestor abilități. Acest lucru nu numai că îmbunătățește capacitatea de angajare, dar asigură și că forța de muncă se poate adapta la transformarea digitală a economiei. Prin urmare, este crucial ca întreprinderile, instituțiile de învățământ și factorii de decizie să colaboreze și să investească în dezvoltarea competențelor digitale pentru forța de muncă.

Securitatea cibernetică este un alt domeniu crucial în peisajul competențelor digitale. Pe măsură ce dependența noastră de tehnologiile digitale crește, la fel crește și importanța protejării informațiilor sensibile împotriva amenințărilor cibernetice. Prin urmare, înțelegerea principiilor și practicilor de securitate cibernetică este esențială pentru oricine care lucrează în spațiul digital, nu doar pentru profesioniștii IT. Aceasta include cunoștințele despre cum să protejați activele digitale, să detectați amenințările cibernetice și să răspundeți la incidentele de securitate. Prin îmbunătățirea competențelor în domeniul securității cibernetice, indivizii pot contribui la crearea unui mediu digital mai sigur în viața lor personală și profesională.

Parteneri care sunt implicați în asemenea activități: Universitatea Politehnică din București, Universitatea din București, Microsoft, Școala Informală de IT.

Competențe digitale pentru profesioniștii IT: dezvoltarea abilităților digitale de înalt nivel pentru profesioniștii IT din toate sectoarele industriale.

Aceasta este o inițiativă crucială care vizează dezvoltarea competențelor digitale de nivel înalt pentru profesioniștii IT din toate sectoarele industriale. Fiind coloana vertebrală a economiei digitale, profesioniștii IT trebuie să fie competenți într-o gamă largă de tehnologii digitale, de la cloud computing și analiza datelor până la inteligența artificială și securitatea cibernetică. De asemenea, trebuie să înțeleagă modul în care aceste tehnologii pot fi aplicate pentru a rezolva probleme și pentru a stimula inovația în industriile respective. Acest lucru necesită învățare și adaptare continuă, deoarece peisajul digital este în continuă evoluție. Prin urmare, este esențial ca profesioniștii IT să aibă acces la formare și resurse actualizate pentru a-și dezvolta abilitățile digitale. Acest lucru nu numai că le îmbunătățește propriile perspective de carieră, dar contribuie și la transformarea digitală a economiei în ansamblu.

În plus, iîn zilele noastre, îmbunătățirea competențelor către inteligența artificială (IA) este un aspect cheie al dezvoltării competențelor digitale pe piața actuală a muncii. Pe măsură ce AI continuă să revoluționeze diverse industrii, există o cerere tot mai mare de profesioniști care pot înțelege, dezvolta și gestiona tehnologiile AI. Acest lucru implică nu numai abilități tehnice, cum ar fi programarea și analiza datelor, ci și o înțelegere profundă a principiilor, eticii și aplicațiilor AI. Îmbunătățirea competențelor către AI poate deschide o gamă largă de oportunități de carieră, de la roluri de specialist AI până la poziții care necesită cunoaștere AI, cum ar fi manageri de proiect sau designeri UX în proiecte AI. Prin urmare, este esențial ca programele de perfecționare să includă instruire AI pentru a pregăti forța de muncă pentru economia digitală.

Parteneri care sunt implicați în asemenea activități: Universitatea Politehnică din București, Universitatea din București, HP, IBM, Microsoft, Intel, Maguay, Omnilogic, Școala Informală de IT, eCivis, EOS, ECDL, ARIES Transilvania, Junior Achievement România.

Competențe digitale în educație: transformarea predării și învățării competențelor digitale într-o perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv formarea profesorilor.

Aceasta este o abordare transformatoare care integrează competențele digitale în predare și învățare dintr-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții. Ea implică nu numai învățarea elevilor și studenților cum să folosească tehnologiile digitale, ci și cum să gândească critic și creativ despre informația și comunicarea digitală. Profesorii joacă un rol crucial în acest proces și, prin urmare, trebuie să fie echipați ei înșiși cu abilitățile digitale necesare. Aceasta include înțelegerea modului de utilizare a instrumentelor digitale pentru a îmbunătăți predarea și învățarea, precum și modul de îndrumare a elevilor către un comportament digital sigur și responsabil. Prin urmare, formarea profesorilor în competențe digitale este o componentă cheie a acestei abordări. Prin transformarea predării și învățării competențelor digitale, putem pregăti indivizii pentru o societate și o economie digitală și să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții.

Parteneri care sunt implicați în asemenea activități: Universitatea Politehnică din București, Universitatea din București, Microsoft, Maguay, UPIR, ANBPR, Junior Achievement România.

 

Valentin Negoita

Președinte

APDETIC