Strategii

Belgia – Strategia Valonia digitală 2019-2024 – TRADUCERE

Strategia digitală a Guvernului Valoniei din Belgia cuprinde perioada 2019-2024. Valonia Digitală stabilește cadrul pentru toate acțiunile guvernului valon, care urmăresc să sprijine transformarea digitală a Valoniei. Strategia stabilește 5 piloni principali cu obiectivul de a stimula transformarea digitală a Valoniei: Sectorul digital, întreprinderile digitale, competențele digitale și educația, administrația digitală și teritoriile digitale.

Pilonul pentru competențe și educație al strategiei stabilește obiectivul ca fiecare cetățean valon să devină un actor al transformării digitale prin dobândirea unor competențe tehnologice solide și prin adoptarea unei atitudini antreprenoriale.

Există mai multe proiecte de înaltă prioritate, definite și sprijinite de strategie în domeniul educației și al competențelor digitale:

Proiectul WallCode al Valoniei digitale reunește părți interesate și inițiative menite să dezvolte competențele digitale ale generației următoare de tineri talente și ale valonilor în general, în special în domeniul programării și programării informatice, al logicii algoritmice și al roboticii.

Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale cetățenilor pentru a le permite să își asume un rol mai activ în transformarea digitală.

Campionii digitali ai Valoniei sunt reprezentanții oficiali ai campaniei Valonia Digitală. Aceștia au 3 de mânji principale: promovarea tehnologiei digitale, difuzarea informațiilor despre activitățile Valoniei Digitale și prezentarea de idei pentru dezvoltarea digitală viitoare în Valonia.

În cadrul acestui proiect, școlile primare și secundare beneficiază de echipamente de bună calitate și de o bandă largă mai rapidă, cu scopul de a promova și de a spori utilizarea tehnologiei digitale pentru predare și învățare. De asemenea, proiectul le oferă cursanților competențe digitale esențiale și mai specifice și sprijină alte forme de învățare.

Distribuie
Informații Strategie
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii