Strategii

Franța – Strategia națională pentru IA

Strategia națională pentru IA a fost adoptată de președintele republicii în novație2021, ca parte a planului „France 2030”. Strategia națională pentru IA este o continuare a primei faze a strategiei – „IA pentru umanitate”, care a fost pusă în aplicare în Franța în perioada 2018-2022. A doua etapă a strategiei naționale privind IA continuă activitatea celei de a 1-a faze și urmărește să extindă rezerva de talente antrenate în domeniul IA, un avantaj competitiv esențial, și să accelereze potențialul de cercetare și dezvoltare al Franței pentru succesul economic.

Strategia sprijină dezvoltarea ecosistemului IA la nivel național prin intermediul unui parteneriat public-privat, axat pe următoarele obiective-cheie:

  • Consolidarea competențelor națiunii
  • Stabilirea Franței ca lider în domeniul IA integrată și al IA de încredere
  • Accelerarea integrării IA în economie

Planul se bazează pe doi piloni:

  • Clusterul IA-: Această inițiativă urmărește să transforme centrele franceze de formare și cercetare în centre internaționale de expertiză în domeniul IA. Obiectivul este de a înființa centre de excelență pentru formarea și cercetarea în domeniul IA în Franța, cu scopul de a obține o poziție de lider la nivel european și mondial în acest domeniu. Până în 2030, planul intenționează să dubleze numărul de specialiști în IA din Franța. Aceasta urmărește, de asemenea, să consolideze poziția a cel puțin trei instituții franceze în cadrul primelor 50 universități mondiale specializate în IA.
  • IA-Booster: Acest pilon se axează pe sprijinirea transformării digitale a IMM-urilor franceze. Scopul său este de a facilita integrarea tehnologiilor IA în aceste întreprinderi mai mici.

În plus, strategia privind IA se angajează să reducă decalajul în ceea ce privește competențele în domeniul IA, al științei datelor și al roboticii în cadrul pieței muncii. În acest scop, strategia continuă să ofere stimulente financiare instituțiilor de învățământ superior și de cercetare. Aceste stimulente sunt menite să încurajeze extinderea ofertelor de formare inițială la toate nivelurile, inclusiv a programelor fundamentale, intermediare și de experți, precum și a programelor duale și a recalificării sau perfecționării talentelor.

Prioritatea acestei a doua faze a strategiei este de a se asigura că Franța dispune de mijloacele necesare pentru a educa și a atrage cele mai bune talente internaționale în domeniul IA. Aceasta este o provocare crucială pentru a permite Franței să aibă un impact asupra peisajului global al IA și pentru a spori atractivitatea pentru viitorii lideri din industrie, în special în contextul deficitului de competențe digitale.

Indicatorii care trebuie realizați până în 2025 în domeniul competențelor sunt:

  • Să formeze și să sprijine financiar un obiectiv de cel puțin 2000 de studenți la programele DUT/de licență/licență/licență profesională, 1500 de studenți la programe de masterat și alte 200 de teze pe an în regim staționar.
  • Să poziționeze cel puțin 1 centru de excelență în rândul celor mai înalte poziții internaționale.
  • Recrutarea a 15 de oameni de știință străini de renume mondial până în ianuarie 2024.

Strategia este supravegheată de coordonatorul național pentru inteligența artificială, Renaud Vedel, și este integrată în structura de guvernanță a programului „Investiții pentru viitor” (PIA) și a planului „France 2030” prin intermediul Secretariatului General pentru Investiții (SGPI).

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Publicat în anul 2021. Acțiuni pentru perioada 2022-2025.
Buget

A doua etapă a strategiei naționale privind IA prezintă o alocare totală de 2.22 miliarde EUR pentru următorii 5 ani, din care 1.5 miliarde EUR vor proveni din finanțare publică și 506 de milioane EUR din cofinanțare privată. Contribuția publică va proveni din PIA4 (648 milioane EUR), din alte fonduri publice (credite bugetare de la ministere și agenții, UE, autorități locale în valoare totală de 288 milioane EUR) și Franța 2030 (pentru planul excepțional de investiții în educația în domeniul IA, care depășește 700 milioane EUR). Din totalul de 1.5 miliarde EUR, educația reprezintă 56 %, măsurile de sprijinire a inovării și a aspectelor economice reprezintă 33,5 %, în timp ce măsurile pentru cercetare științifică și transfer reprezintă 10,5 %.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii