Strategii

Bulgaria – Programul național digital Bulgaria 2025

Programul Digital Bulgaria 2025 vizează modernizarea și intensificarea implementării pe scară largă a soluțiilor inteligente de tehnologie a informației (IT) în toate domeniile economiei și vieții sociale. Un alt obiectiv al programului se axează pe îmbunătățirea strategică a competențelor și aptitudinilor digitale la toate nivelurile.

Programul Digital Bulgaria 2025 este coordonat de Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din BulgariaDigital Bulgaria 2025 stabilește 3 obiective principale în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale la nivel național:

Modernizarea învățământului școlar și superior în domeniul TIC

Punerea în aplicare a acestui obiectiv include activități-cheie precum: promovarea dezvoltării unei infrastructuri moderne și fiabile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în școli, îmbunătățirea evaluării competențelor digitale ale elevilor la absolvirea liceului, modernizarea programei școlare și a metodelor de predare și perfecționarea cadrelor didactice, a educatorilor și a furnizorilor de formare. Activitățile vizează, de asemenea, consolidarea în continuare a cooperării dintre educație, industrie și sectorul neguvernamental.

Creșterea numărului de specialiști cu înaltă calificare în domeniul TIC

Pentru a pune în aplicare acest obiectiv, sunt luate în considerare două activități-cheie: creșterea numărului de tineri formați pentru profesiile din domeniul TIC și promovarea dezvoltării de specialiști TIC calificați prin punerea accentului pe învățarea pe tot parcursul vieții și pe abordările de perfecționare.

Îmbunătățirea competențelor digitale și TIC ale forței de muncă

În cadrul acestui obiectiv, sunt luate în considerare programele de perfecționare și recalificare finanțate de guvernul bulgar.

Informații mai detaliate cu privire la prioritățile programului în materie de competențe digitale pot fi găsite în documentul complet al programului (paginile 33-34) și în foaia de parcurs (ambele disponibile în limba bulgară).

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – decembrie 2019. Acțiuni pentru perioada 2020-2025.
Buget

Nu sunt încă disponibile detalii cu privire la buget. 

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii