Strategii

Cadrul de competențe digitale pentru educatori (DigCompEdu)

Profesiile didactice se confruntă cu cerințe în schimbare rapidă, care necesită un set de competențe noi, mai ample și sofisticate decât înainte. Omniprezența dispozitivelor și aplicațiilor digitale, în special, necesită ca cadrele didactice să își dezvolte competențele digitale.

Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice (DigCompEdu) este un cadru solid din punct de vedere științific care descrie ce înseamnă că educatorii au competențe digitale. Acesta oferă un cadru general de referință pentru a sprijini dezvoltarea competențelor digitale specifice ale cadrelor didactice în Europa. DigCompEdu vizează cadrele didactice de la toate nivelurile de educație, de la educația copiilor preșcolari până la învățământul superior și pentru adulți, educația și formarea generală și profesională, educația pentru nevoi speciale și contextele de învățare non-formală.

DigCompEdu detaliază 22 competențe organizate în șase domenii. Acesta nu se axează pe competențele tehnice. Mai degrabă, cadrul urmărește să detalieze modul în care tehnologiile digitale pot fi utilizate pentru a îmbunătăți și a inova educația și formarea.

Studiul DigCompEdu se bazează pe activitatea anterioară de definire a competențelor digitale ale cetățenilor în general și ale oragnisărilor educaționale competente din punct de vedere digital (DigCompOrg). Acesta contribuie la Agenda pentru competențe în Europa, recent aprobată de Comisie, și la inițiativa emblematică a Strategiei Europa 2020 „O agendă pentru noi competențe pentru noi locuri de muncă”.

Descărcați documentul aici în limba spaniolă

Distribuie
Informații Strategie
Buget

Buget necunoscut
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii