Strategii

Cea mai recentă actualizare DigComp 2.2 este acum publicată!

La 22 martie 2022, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a publicat cea mai recentă actualizare a Cadrului competențelor digitale, DigComp 2.2, care prezintă peste 250 de noi exemple de cunoștințe, competențe și atitudini.

Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni, actualizat recent și integrat (DigComp 2.2), oferă peste 250 de noi exemple de cunoștințe și competențe pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni în autoevaluare, în identificarea ofertelor de formare și în căutarea unui loc de muncă. Datorită acestei actualizări, DigComp va continua să joace un rol esențial în atingerea obiectivelor ambițioase ale UE stabilite prin deceniul digital și Busola digitală, în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor digitale ale întregii populații: până în 2030, obiectivul a fost ca 80 % dintre cetățenii UE să fi dobândit competențe digitale de bază.

Noua actualizare urmărește să utilizeze în mod fiabil și sigur tehnologiile digitale de către cetățeni, ținând seama de tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială (IA), internetul obiectelor (IoT), datificarea sau noile fenomene generate de criza provocată de pandemie, care au condus la necesitatea unor cerințe noi și sporite în materie de concurență digitală pentru cetățeni și lucrători.

Despre DigComp

Cadrul european pentru concurența digitală (DigComp) este un instrument de îmbunătățire a competențelor digitale ale cetățenilor europeni. În prezent, a fi competent din punct de vedere digital înseamnă dobândirea de competențe în toate domeniile DigComp.

De peste un deceniu, Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp) a oferit un limbaj comun, atât în UE, cât și în afara acesteia, cu privire la competențele digitale, oferind o bază solidă pentru definirea politicii în materie de competențe digitale, pentru elaborarea programelor de învățământ și pentru evaluarea competențelor digitale, atât în educație, cât și pe piața forței de muncă. De fapt, DigComp a inspirat peste 20 de instrumente în diferite state membre ale UE.

Obiectivele actualizării DigComp 2.2

DigComp 2.2 prezintă instrumente și resurse pentru a sprijini îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor europeni, Europass, instrumentul de autoevaluare al Platformei pentru competențe digitale și locuri de muncă, și DigCompSAT, un instrument de autoreflecție pentru cadrul DigComp.

Această nouă actualizare va contribui la consolidarea rolului DigComp în atingerea obiectivelor inițiativelor Strategiei digitale europene, inclusiv ale Planului de acțiune pentru educația digitală și ale Pilonului european al drepturilor sociale, precum și la dezvoltarea unui certificat european de competențe digitale.

Actualizarea DigComp 2.2 va ajuta DigComp să rămână relevantă pentru învățare, muncă și participare în societate, precum și pentru elaborarea politicilor UE. Noile publicații oferă, de asemenea, informații cu privire la materialele existente ale DigComp, consolidând publicațiile și referințele anterioare. Sunt incluse, de asemenea, anexe specifice privind interacțiunea cetățenilor cu sistemele de IA și privind munca la distanță/hibridă.

Puteți consulta versiunea în limba spaniolă accesând linkul

@ Centrul Comun de Cercetare 2022

Distribuie
Informații Strategie
Buget

Necunoscut
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii