Strategii

Cipru – Strategia digitală națională 2020-2025

Strategia digitală pentru Cipru 2020-2025 (adoptată în iunie 2020) este documentul de politică esențial pentru accelerarea transformării digitale a Ciprului. Punerea în aplicare a strategiei digitale este coordonată de Ministerul Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale (DMRID).

Strategia digitală pentru Cipru 2020-2025 se bazează pe o viziune clară a schimbării. Declarația de viziune prevede că Ciprul va deveni o societate adecvată pentru viitor și o economie bazată pe cunoaștere, facilitate de tehnologiile digitale și emergente, care vor stimula creșterea economică durabilă, prosperitatea socială și competitivitatea internațională.

Punerea în aplicare a acestei viziuni se bazează pe realizarea a patru obiective strategice:

 • o tehnologie în serviciul oamenilor;
 • o economie digitală dinamică, durabilă și rezilientă;
 • o societate digitală deschisă, democratică și favorabilă incluziunii;
 • o tranziție verde și digitală pentru Cipru.

Strategia descrie acțiuni specifice și concertate la nivelul fiecăreia dintre dimensiunile transformării digitale naționale: guvernare – societate – economie facilitată și orchestrată prin intermediul „Guvernării ca platformă”. Astfel, au fost compilate patru portofolii strategice pentru a organiza toate inițiativele strategice care alcătuiesc planul de acțiune pentru digitalizare al țării.

Portofoliul de guvernare digitală include inițiative relevante pentru transformarea guvernului însuși. Acest portofoliu cuprinde inițiative care vizează inițiative de perfecționare și recalificare pentru a spori competențele sectorului public în materie de digitalizare. În timp ce portofoliile infrastructurii, economiei și societății digitale includ inițiative relevante pentru transformarea infrastructurii naționale, a economiei și a societății în sens mai larg.

În domeniul competențelor digitale, aceste portofolii cuprind inițiative care vizează:

 • Dezvoltarea competențelor digitale de bază și a competențelor digitale pe tot parcursul vieții pentru a înzestra fiecare rezident cu competențele necesare pentru a interacționa cu încredere cu administrația digitală, pentru a-și gestiona informațiile și comunicațiile (a primi e-mailuri, a utiliza chats etc.), pentru a face tranzacții digitale (cumpărături și plăți online) și pentru a rămâne în siguranță online (prin competențe de bază în domeniul informatic și în materie de securitate cibernetică).
 • Sprijinirea digitalizării întreprinderilor locale și a sectoarelor de afaceri prin furnizarea de perfecționare, instrumente, sprijin și orientări, pentru a permite întreprinderilor, indiferent de tip, sector și nivel de maturitate digitală, să profite la maximum de tehnologiile digitale și să construiască o modalitate mai eficientă și mai profitabilă de a furniza servicii/produse de mai bună calitate.
 • Dezvoltarea noii generații STIM pentru a crește numărul absolvenților de știință, tehnologie, inginerie și matematică din universitățile cipriote (studenți locali și internaționali) și pentru a consolida ratele de concentrare și de menținere a acestor specialiști în forța de muncă cipriotă.
 • Conceperea unor intervenții de recalificare și perfecționare care vizează forța de muncă din sectorul privat, dar și șomerii – astfel încât să le sporească avantajul competitiv pe piața forței de muncă.

Strategia privind Ciprul digital se bucură atât de sprijin și de sponsorizare la nivel național, cât și de la nivelul UE și este sprijinită atât din fonduri naționale, cât și din fonduri ale UE (inclusiv, dar fără a se limita la Mecanismul de redresare și reziliență).

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptat în iunie 2020. Activități pentru perioada 2020-2025.
Buget

La punerea în aplicare a viziunii digitale naționale, Cipru poate valorifica sursele de finanțare disponibile atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Cele mai importante instrumente de finanțare disponibile sunt:

 • Fondul de redresare și reziliență (MRR) al UE este instrumentul-cheie aflat în centrul instrumentului NextGenerationEU – Planul UE de a deveni mai puternici în urma pandemiei de COVID-19. În planul său național de reziliență și redresare (PRR), Cipru a inclus reforme și investiții de aproximativ 282 de milioane EUR, alocând 23 % din costul total obiectivelor digitale, incluse în principal în „Axa de politică 4: Către o eră digitală”, precum și în cadrul diferitelor componente ale tuturor celorlalte axe de politică. Printre acțiunile incluse în planul de redresare și reziliență se numără peste 170 de milioane EUR pentru promovarea e-guvernării, 53 de milioane EUR pentru conectivitatea ultrarapidă, 24 de milioane EUR pentru îmbunătățirea competențelor digitale în întreaga administrație, industrie, mediul academic și societate și 35 milioane EUR pentru dezvoltarea de orașe inteligente pe întreg teritoriul Ciprului.
 • Alte fonduri și programe ale UE, cum ar fi fondurile provenite din programul Europa digitală, Mecanismul pentru interconectarea Europei, Orizont Europa, cooperarea teritorială europeană (CTE), EU4Health și, de asemenea, fondurile structurale și de investiții ale UE.
 • Fondurile naționale de digitalizare alocate din bugetul național.
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii