Strategii

Croația – Strategia digitală privind Croația pentru perioada de până în 2032

Strategia privind Croația digitală pentru perioada de până în 2032 a fost adoptată de parlamentul național în decembrie 2022. Obiectivul strategiei este digitalizarea societății croate, a administrației publice și a economiei până în 2032.

Pe baza obiectivelor și țintelor deceniului digital al Europei, strategia stabilește cadrul pentru investițiile naționale, ale UE și private în tranziția digitală în Croația și definește obiective strategice în tranziția digitală a economiei, digitalizarea administrației publice și a justiției, conectivitatea digitală și dezvoltarea competențelor digitale și a locurilor de muncă.

Obiectivele strategice sunt stabilite în 4 domenii prioritare:

 • O economie digitală dezvoltată și inovatoare.
 • Administrație publică digitalizată.
 • Rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) instalate, disponibile și utilizate.
 • Dezvoltarea competențelor digitale pentru a munci și a trăi în era digitală.

Principalul obstacol în calea realizării potențialului de digitalizare este lipsa de conformitate a competențelor forței de muncă cu nevoile pieței forței de muncă, nu numai în ceea ce privește numărul de specialiști TIC, ci și competențele digitale ale forței de muncă din afara sectorului TIC. Alte deficiențe esențiale ale Croației în domeniul competențelor digitale și al locurilor de muncă digitale care trebuie abordate implică lipsa profesorilor din învățământul primar și secundar în domeniile STIM (în principal matematică, fizică și informatică) care părăsesc sistemul de învățământ din cauza salariilor mici. Deficitul de specialiști TIC pe piața forței de muncă, având în vedere nevoile și potențialul de creștere al întreprinderilor, constituie, de asemenea, o deficiență majoră. În plus, analiza a arătat că cetățenii croați nu participă suficient la învățarea pe tot parcursul vieții pentru a dobândi competențe digitale.

Domenii prioritare ale dezvoltării competențelor digitale: 

 • Creșterea numărului de specialiști TIC pe piața forței de muncă.
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor pentru a lucra și a trăi în era digitală, cu ajutorul TIC.
 • Tranziția digitală sprijină dezvoltarea sistemului de educație și cercetare.

Croația urmărește să devină o țară cu întreprinderi competitive din punct de vedere digital și economic și cu o administrație publică digitalizată, prin crearea unui mediu de reglementare, de investiții și fiscal care să stimuleze dezvoltarea tehnologică și inovarea, investind în competențele digitale ale cetățenilor și sporind numărul de specialiști TIC în sectorul privat și în cel public.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Publicat în anul 2022. Acțiuni pentru perioada 2022-2032.
Buget

Cadrul financiar pentru punerea în aplicare a acestei strategii este inclus în:

 • Bugetul de stat al Croației, toate sursele de finanțare combinate în bugetul de stat și bugetele care fac parte din bugetul general al administrației publice.
 • Cadrul financiar multianual (CFM) al Uniunii Europene (pentru perioada 2014-2020, execuție până în 2023, precum și pentru perioada 2021-2027), inclusiv:
  • programe finanțate prin: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european Plus (FSE +), Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA) [domeniile definite în Programul operațional pentru competitivitate și coeziune (2021-2027) (OIAC) și în Programul operațional „Resurse umane eficiente” (2021-2027)];
  • Mecanismul de redresare și reziliență [domeniile definite în Planul național de redresare și reziliență (PNRR) 2021-2026].
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii