Strategii

Danemarca – Strategia națională pentru digitalizare 2022-2026

Strategia națională pentru digitalizare 2022-2026 a fost adoptată de guvernul danez în mai 2022. Prin intermediul strategiei, guvernul dă curs recomandărilor Parteneriatului pentru digitalizare al guvernului danez și lansează 61 de inițiative.

Strategia privind digitalizarea se bazează pe 9 viziuni care stabilesc direcția în care ar trebui implementate soluții digitale pentru a rezolva probleme societale concrete și pentru a crea valoare pentru cetățeni și întreprinderi:

 • Consolidarea securității cibernetice și a informațiilor.
 • Servicii coerente pentru cetățeni și întreprinderi.
 • Mai mult timp pentru bunăstare prin utilizarea sporită a noilor tehnologii.
 • Stimularea creșterii economice și a IMM-urilor digitale.
 • Asistența medicală digitală a viitorului.
 • Accelerarea tranziției verzi prin soluții digitale.
 • O fundație digitală puternică, etică și responsabilă.
 • Danemarca, în centrul digitalizării internaționale.
 • O populație pregătită pentru un viitor digital.

Pe baza a 5 principii clare, guvernul dorește să se asigure că dezvoltarea digitală continuă în termenii danezi și în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din Danemarca. Principiile ghidează abordarea generală pentru realizarea viziunilor din 9:

 • Soluțiile digitale trebuie să aducă beneficii tuturor, să stimuleze creșterea și să sprijine caracterul ompetitiv și productivitatea.
 • Dezvoltarea digitală trebuie să se axeze pe securitate, responsabilitate și etică.
 • Progresul digital trebuie realizat în colaborare între sectorul public și cel privat.
 • Datele publice reprezintă un bun comun care trebuie să contribuie la creștere și inovare.
 • Danemarca trebuie să modeleze dezvoltarea digitală la nivel mondial.

Acțiuni strategice pentrudezvoltarea competențelor digitale:

 • Copiii și tinerii ar trebui să fie mai bine pregătiți pentru societatea digitală a viitorului. Acesta este motivul pentru care tehnologia trebuie integrată în învățământul primar. Acest lucru se poate realiza prin introducerea unor elemente mai practice în învățământul primar. În același timp, tehnologia ca competență trebuie consolidată în rândul cadrelor didactice din învățământul superior și al viitorilor profesori din învățământul primar.
 • Competențele digitale și înțelegerea absolvenților și a forței de muncă în ansamblu trebuie consolidate prin consolidarea învățământului superior (atât programe obișnuite, cât și programe complementare și continue).

Lipsa competențelor informatice specializate riscă să inhibe creșterea, inovarea și oportunitățile de export în Danemarca. Acesta este motivul pentru care mai multe persoane au nevoie de formare în domeniul IT, al tehnologiei, al datelor și al programării. Guvernul dorește ca danezii să dobândească mai multe competențe digitale până în 2030, astfel încât aceștia să poată profita de oportunitățile oferite de dezvoltarea digitală.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Publicat în anul 2022. Acțiuni pentru perioada 2022-2026.
Buget

Guvernul danez urmează să investească 2 miliarde DKK în societatea digitală în următorii 5 ani, cu ambiția de a consolida bunăstarea comună a Danemarcei, de a accelera tranziția verde și de a spori creșterea, talentele și exporturile prin digitalizare.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii