Strategii

Danemarca – Strategia privind creșterea digitală 2025

Strategia pentru 2025 privind creșterea digitală este o viziune comună a guvernului danez, în colaborare cu diverse industrii și sectoare, cu asociații profesionale și cu parteneri sociali.

Obiectivul strategiei daneze este de a contribui la procesele de transformare digitală la nivel național și de a sprijini dezvoltarea unei rezerve de talente cu înaltă calificare de profesioniști calificați. Strategia conține 6 piloni și 38 inițiative concrete, care vizează să asigure și să consolideze poziția Danemarcei ca lider al UE în domeniul transformării digitale și al competențelor digitale.

Obiectivele în materie de competențe digitale

  • Depunerea de eforturi în vederea îmbunătățirii competențelor digitale ale copiilor și, în general, de la o vârstă fragedă, prin testarea unei noi materii tehnologice în clasele de învățământ primar și secundar inferior.
  • Eliminarea necorelării competențelor și oferirea de formare și competențe relevante pentru a sprijini dezvoltarea persoanelor pe piața forței de muncă de astăzi și de mâine. Activitățile lansate în acest context vizează creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și a gradului de satisfacție și încurajarea dezvoltării mai multor talente digitale în domeniul STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică).
  • Îmbunătățirea accesului la cursuri și programe de formare în materie de competențe pentru întreprinderile mici și mijlocii și facilitarea exploatării potențialului comercial al tehnologiilor noi și emergente.

 Activități prevăzute

  • Un pact tehnologic pentru competențe care să permită un viitor tehnologic și digital.
  • Un program de testare pentru îmbunătățirea înțelegerii tehnologice în învățământul primar și secundar inferior.
  • Crearea unui Centru pentru aplicarea tehnologiei informației în învățământul profesional, pentru a pune un accent mai mare pe competențele digitale în cadrul examenelor finale de învățământ profesional.
  • O propunere de strategie digitală pentru învățământul superior.
  • Un plan de acțiune pentru a atrage mai mulți absolvenți către programele de învățământ superior din domeniile STIM.
  • Promovarea utilizării sporite a datelor prin satelit în învățământul superior.

Strategia este o viziune comună a guvernului danez, a diferitelor întreprinderi și asociații profesionale din sector, precum și a partenerilor sociali.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – 2018. Acțiuni pentru perioada 2020-2025.
Buget

Guvernul danez va aloca 134 milioane EUR pentru punerea în aplicare a priorităților strategiei.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii