Strategii

Deceniul digital. Primul ciclu de cooperare și monitorizare.

Pe 15 decembrie 2022 președinții Comisiei, Parlamentului European și Consiliului au semnat Declarația privind drepturile și principiile digitale europene. Pe lângă drepturile și principiile digitale existente deja (protecția datelor, confidențialitatea în mediul electonic și Carta Drepturilor Fundamentale), această Declarație se bazează pe experiența Pilonului European al Drepturilor Sociale și va oferi orientări pentru statele membre UE aflate pe calea digitalizării. Acest demers se regăsește în obiectivele Deceniului Digital al Europei, stabilit la 9 martie 2021: îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor, adoptarea de noi tehnologii cum ar fi AI, date și cloud, progres în conectivitate și servicii online în administrația publică. Primul ciclu de cooperare și monitorizare presupune elaboarea unor indicatori-cheie de performanță (ICP), a unor foi de parcurs strategice naționale și publicarea unui raport anual. În decembrie 2022 Ursula von der Leyden, Președinte al Comisiei Europene a semnat și Declarația solemnă instituțională privid drepturile și principiile digate, cunoscut și sub numele ADN-ul digital ala UE. Semnarea pe 9 ianuarie a Programului pentru politică pentru 2030. Calea către Deceniul digital conție și un proces ciclic de cooperare, stabilind un cadru pentru colaborarea între statele membre pentru realizarea mai multor proiectele multinaționale în domeniul digitalizării la nivel european..

Distribuie
Informații Strategie
Termen

2020-2030
Buget

7.500 mil. EUR
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii