Strategii

Domeniul ITC în România – priorități pentru bune practici

Rolul unui CEO de ITC din Guvern:

Primul CIO, oficial denumit, din istoria guvernărilor autohtone îndeplineşte atribuţiile art.4 alin.(1) din HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, respectiv:

a) asigură coordonarea interinstituţională în procesul de implementare şi operaţionalizare a strategiilor naţionale în domeniul tehnologiei informaţiei, elaborate de Autoritatea pentru Digitalizarea României;

b) coordonează la nivel interinstituţional politicile publice, investiţiile şi resursele de tehnologie a informaţiei, în vederea alinierii acestora cu obiectivele strategice din domeniul tehnologiei informaţiei şi cu cadrul naţional de interoperabilitate;

c) definește arhitectura de sistem în domeniul IT la nivelul administraţiei publice centrale şi implementează cadrul naţional de interoperabilitate;

d) asigură gestiunea Registrului unic naţional al sistemelor informatice utilizate la nivelul administraţiei publice centrale;

e) exercită controlul asupra implementării proiectelor de IT în privința respectării Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020;

f) colaborează cu Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică şi alte organisme specializate ale statului în domeniul securităţii cibernetice;

g) asigură suportul pentru activităţile Comitetului director pentru e-guvernare.

Finalmente, CIO Guvernamental îndeplineşte și orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de către Secretarul general al Guvernului.

Operațional, trebuie luate

câtorva măsuri cuprinse și în Strategia Națională pentru Agenda Digitală:

● Pentru îmbunătățirea conectivității: investiții în infrastructura inteligentă care să permită construirea ecosistemului de servicii digitale; crearea unui forum privind banda largă; încurajarea unei abordări locale; facilități fiscale sau subvenții pentru a încuraja achiziționarea de abonamente în bandă largă.

● Pentru dezvoltarea competențelor digitale ale capitalului uman: introducerea mai multor materii privind tehnologia informației în curricula școlară; organizarea de campanii de promovare (awareness-raising), ajutor pentru formare și acordarea de subvenții; încurajarea companiilor din sectorul privat să organizeze cursuri de tip training, internship-uri, workshop-uri pentru elevi/studenți (după modelul Atelierul Digital – Google).

● Pentru îmbunătățirea utilizării internetului: actualizarea legislației privind comerțul electronic; promovarea serviciilor bancare online; transpunerea inițiativelor UE referitoare la securitatea cibernetică; lansarea unui certificat de tip Trustmark.

● Pentru integrarea tehnologiei digitale: definirea unei strategii pentru digitalizarea industriei; încurajarea și susținerea IMM-urilor cu vânzări online și a comerțului digital transfrontalier; crearea de centre de testare a tehnologiilor; conectarea caselor de marcat la serverele ANAF.

● Pentru dezvoltarea serviciilor publice digitale: creșterea numărului de servicii și soluții e-Gov și promovarea acestora într-un mod eficient; transpunerea Directivei 2014/55/UE privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice si extinderea progresivă a domeniului de aplicare și în alte sectoare; depunerea online a tuturor declarațiilor, implementarea unor sisteme electronice de control al TVA și introducerea unui document standardizat pentru auditul fiscal – SAFT.

Distribuie
Informații Strategie
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii