Strategii

Estonia – Agenda digitală estoniană 2030 – TRADUCERE

Agenda digitală a Estoniei 2030 a fost adoptată de Ministerul Afacerilor Economice și Comunicațiilor din Estonia în 2021. Acesta include o viziune și un plan de acțiune privind dezvoltarea economiei, a statului și a societății estoniene cu ajutorul tehnologiei digitale în următorul deceniu.

La punerea în aplicare a viziunii, este important să se urmeze în mod consecvent principiile evidențiate în planul de dezvoltare în ceea ce privește toate obiectivele secundare:

  • Guvernarea digitală
  • Conectivitatea
  • Securitatea cibernetică
  • Așteptări în legătură cu alte planuri de dezvoltare

Pe baza viziunii, obiectivul general pentru următorul deceniu în ceea ce privește dezvoltarea societății digitale este de a spori puterea digitală a Estoniei: guvernarea digitală garantează cea mai bună experiență, internetul de mare viteză este disponibil pentru toți cei care îl solicită în Estonia, iar spațiul cibernetic este sigur și fiabil.

Agenda digitală a Estoniei pentru 2030 are următoarele priorități în ceea ce privește dezvoltarea competențelor digitale:

  • Să furnizeze un număr suficient de profesioniști TIC la nivelul corespunzător, inclusiv specialiști în domeniul cibernetic. Numărul specialiștilor TIC trebuie cel puțin săse dubleze în economie până în 2030, iar proporția specialiștilor în domeniul cibernetic trebuie să crească în rândul acestora pentru a atinge obiectivele viitoare în măsura în care este necesar. În acest scop, oportunitățile de învățare relevante trebuie extinse în mod constant, iar calitatea învățării trebuie îmbunătățită la toate nivelurile.
  • Intensificarea inițiativelor de recalificare și perfecționare legate de competențele digitale pentru a trece la următorul nivel de maturitate digitală în economie și în administrația publică. Specialiștii din diferite domenii trebuie să dobândească cunoștințe digitale specializate pentru a iniția și/sau a sprijini schimbările digitale în organizațiile lor. Dezvoltarea competențelor digitale specializate trebuie să fie o parte firească a fiecărui nivel de educație. Aceasta ar spori, de asemenea, capacitatea angajaților de a se adapta la schimbările survenite în diferite situații.
  • Asigurarea faptului că cetățenii au competențe actualizate pentru a gestiona soluțiile digitale într-un mod util și sigur. Până în 2030, toți adulții estonieni ar trebui să fie utilizatori frecvenți ai internetului. Acest lucru ne oferă ocazia de a le garanta capacitățile suficiente, inclusiv un nivel de conștientizare de bază, astfel încât să poată utiliza și mai bine serviciile ca urmare a progreselor înregistrate în dezvoltarea guvernării digitale.
  • Să investească în activități de cercetare și dezvoltare pentru a spori capacitatea societății digitale. Să implice mai activ specialiștii pentru a crea soluții inteligente și pentru a detecta cunoștințele și soluțiile care pot fi testate și puse în aplicare cu promptitudine în stat și în economie.

Punerea în aplicare a viziunii societății digitale depinde, de asemenea, de o serie de alte domenii și politici acoperite de alte planuri de dezvoltare. Prin urmare, acest plan de dezvoltare formulează separat și așteptările pentru alte domenii de politică.

Distribuie
Informații Strategie
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii