Strategii

Finlanda – Programul privind inteligența artificială

Programul privind inteligența artificială, lansat în mai 2017, acordă prioritate acțiunilor menite să consolideze poziția Finlandei la nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale (IA) și să construiască parteneriate cu părțile interesate de la nivel național, european și internațional. Printre alte obiective se numără prezentarea potențialului de inovare și de dezvoltare a întreprinderilor al Finlandei, în special în ceea ce privește IA, și sprijinirea competitivității sectoarelor industriale și tehnologice finlandeze.

În conformitate cu Programul IA, dezvoltat și coordonat de Ministerul Afacerilor Economice și Ocupării Forței de Muncă din Finlanda, piețele forței de muncă și cetățenii ar trebui să se pregătească pentru efectul perturbator pe care IA îl are în educație. Pentru a aborda această provocare, programul urmărește să consolideze rolul învățării pe tot parcursul vieții și să adapteze sistemele de educație și formare profesională (EFP), astfel încât acestea să poată răspunde cererii tot mai mari de forță de muncă calificată și cu un nivel înalt de educație.

În acest context, programul Finlandei privind inteligența artificială acordă prioritate acțiunilor și inițiativelor privind abordările inovatoare în domeniul IA și al învățării automate și modernizează continuu și îmbunătățește infrastructura tehnică și implementarea tehnologiei 5G. Prin această abordare, programul își propune să optimizeze educația și să o modernizeze pentru a obține rezultate mai bune. În cadrul programului, o varietate de activități și oportunități suplimentare de formare pentru cetățeni, forța de muncă, profesioniștii din domeniul educației și studenți, precum și pentru experții în domeniul digital.

Priorități-cheie

  • Consolidarea competitivității întreprinderilor prin utilizarea IA.
  • Utilizarea eficace a datelor în toate sectoarele și accelerarea implementării tehnologiei 5G în Finlanda și în Europa.
  • Asigurarea faptului că IA poate fi adoptată, dezvoltată și aplicată pentru a furniza metode și soluții IA concrete într-un mod rapid și facilitat.
  • Păstrarea expertizei de nivel înalt, atragerea talentelor digitale și a experților în domeniul IA și al învățării automate și promovarea competențelor antreprenoriale și de conducere.
  • Să acorde prioritate investițiilor în sistemul de servicii publice și dezvoltării sale ulterioare și continue.
  • Stabilirea de noi modele și forme de colaborare și sprijinirea dezvoltării de parteneriate între părțile interesate la nivel național.
  • Transformarea Finlandei într-un precursor în era inteligenței artificiale și îmbunătățirea rezilienței la efectele perturbatoare ale tehnologiei.
  • Orientarea dezvoltării IA către o direcție centrată pe încredere, centrată pe factorul uman, bazată pe statul de drept, și pregătirea pentru viitoarele provocări în materie de securitate.
Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – 2017. Acțiuni pentru perioada 2017-2025
Buget

Inițiativele programului sunt finanțate de la bugetul de stat al Finlandei, precum și prin finanțare din partea UE și investiții private.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii