Strategii

Flandra digitală

Obiectivul nostru este un guvern inteligent și bazat pe date, angajat să asigure servicii digitale de ultimă generație. Pentru a realiza acest lucru, lucrăm la o strategie digitală flamandă în domeniul datelor, al securității informațiilor și al serviciilor digitale. Flandra Digitală pregătește strategia, Comitetul director flamand pentru politica în domeniul informației și al TIC decide și urmează strategia, iar guvernul flamand aprobă strategia.

Prin această abordare, Flandra își propune să ajungă la primele 5 din Europa în ceea ce privește serviciile publice digitale, astfel cum sunt măsurate prin indicele DESI.

Distribuie
Informații Strategie
Buget

Nepublicată
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii