Strategii

Franța – Planul național pentru incluziune digitală

Planul național francez pentru incluziune digitală (Plan national pour un numérique inclusif in French) a fost lansat în septembrie 2018 ca acțiune strategică de către secretarul de stat francez pentru digitalizare, care face parte din Agenția Națională pentru Coeziunea Teritoriilor din Franța (ANCT).

Scopul său este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor, precum și dezvoltarea unei societăți digitale sigure și centrate pe factorul uman în Franța. Obiectivele și prioritățile se referă la furnizarea de sprijin și formare pentru 1,5 de milioane de persoane în domenii relevante pentru tehnologia digitală și competențelesecolului 21 și combaterea decalajului digital. Un alt obiectiv important al planului este realizarea incluziunii digitale pentru cel puțin o treime din populația franceză în următorii 10 ani. Potrivit estimărilor agenției, acest lucru se traduce prin dotarea unui număr total de 4,5 milioane de cetățeni francezi cu competențe digitale de bază.

Acțiunile din cadrul Planului național francez pentru incluziune digitală sunt lansate în cadrul obiectivelor pentru 2030 propuse de deceniul digital al Comisiei Europene, care urmărește ca 80 % dintre cetățenii europeni să își dezvolte competențele digitale de bază în următorul deceniu. Planul național funcționează, de asemenea, în contextul celor patru piloni ai Coaliției europene pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital: competențe digitale pentru cetățeni, pentru forța de muncă, educație și competențe avansate pentru profesioniștii din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Acțiunile și inițiativele de actualizare a competențelor vizează următoarele grupuri societale:

Competențe digitale pentru toți cetățenii

  • Formarea și recalificarea persoanelor pentru a dezvolta competențe digitale de bază și pentru a promova utilizarea tehnologiei digitale pentru toți.
  • Sprijinirea cetățenilor și îmbunătățirea infrastructurilor digitale existente.
  • Consolidarea capacităților tuturor cetățenilor și facilitarea participării acestora la societatea digitală.
  • Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor, precum și a grupurilor sociale defavorizate, lăsate în urmă în procesele de inovare digitală.
  • Promovarea utilizării serviciului public online PIX, care oferă un instrument de autoevaluare pentru evaluarea competențelor digitale.
  • Crearea și promovarea utilizării legitimațiilor digitale și a acreditărilor la nivel național.

Competențe digitale pentru forța de muncă

  • Sprijinirea forței de muncă prin investiții coerente în inițiative de perfecționare în domeniul competențelor digitale.
  • Promovarea necesității ca întreprinderile să investească în formarea competențelor digitale, astfel încât acestea să poată profita de efectele pozitive economice.
  • Consolidarea rezilienței digitale, cu un accent special pe acordarea de sprijin angajaților din sectorul public și pe consolidarea capacităților pentru profesioniștii implicați în sectorul îngrijirii.
  • Coordonarea și raționalizarea între actorii locali, părțile interesate și comunități.

Alte inițiative și acțiuni lansate în cadrul planului strategic francez vizează modernizarea sistemelor existente de educație și educație și formare profesională (EFP) și sprijinirea instituțiilor și a studenților în înțelegerea tipului de competențe necesare în viitor, precum și inițiative și proiecte de formare care vizează sprijinirea dezvoltării competențelor digitale avansate pentru profesioniștii din sectorul TIC și pentru alți experți în domeniul digital.

Planul național francez complet pentru incluziune digitală este disponibil în limba franceză.

Distribuie
Informații Strategie
Buget

Statul mobilizează 10 milioane EUR pentru a cofinanța creșterea competențelor digitale prin punerea la dispoziția publicului prioritar a legitimațiilor digitale, deoarece acestea sunt cele mai îndepărtate de sectorul digital. O sumă suplimentară de 40 de milioane EUR va fi mobilizată de sectorul privat și de autoritățile locale. O cerere de cofinanțare lansată de stat, între 75 și 100 de milioane EUR pe an, va contribui la sprijinirea și formarea a 1,5 milioane de persoane în domeniul tehnologiei digitale și al competențelor digitale de bază. O sumă suplimentară de 5 de milioane EUR este planificată pentru sprijinirea actorilor locali în ceea ce privește incluziunea digitală și consolidarea colaborării cu autoritățile locale în vederea stimulării coeziunii în toate regiunile Franței. Planul francez pentru incluziune digitală va fi, de asemenea, sprijinit prin programe și mecanisme de finanțare relevante la nivelul UE. 

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii