Strategii

Germania – Strategia digitală 2025

Programul „Strategia digitală 2025” descrie prioritățile guvernului german, și anume dezvoltarea capacităților digitale și promovarea utilizării de noi instrumente cu scopul de a consolida procesele de digitalizare ale Germaniei. Strategia se bazează pe 10 piloni importanți pentru digitalizare, inclusiv un pilon care se axează pe introducerea educației digitale și pe tot parcursul etapelor vieții.

Principalele obiective din cadrul pilonului privind educația digitală sunt următoarele:

  • În 2025, fiecare elev va avea cunoștințe de bază în știința informației, cum funcționează algoritmii și în programare. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să se prevadă cursuri adecvate în planurile de lecție din școlile primare și secundare, precum și în formarea și formarea continuă a cadrelor didactice.
  • Până în 2025, Germania va fi unul dintre liderii în domeniul infrastructurii digitale din sectorul educației.
  • Până în 2025, locul de muncă ar trebui să fie primul loc pentru dobândirea celor mai noi cunoștințe în domeniul tehnologiei informației (IT).
  • Până în 2025, toate instituțiile de învățământ finanțate din fonduri publice ar trebui să pună la dispoziție online materiale didactice esențiale. Pentru a atinge aceste obiective, trebuie să promovăm educația în lumea digitală și în lumea digitală în 2025, la toate nivelurile – începând cu școala, inclusiv sistemul dual de formare profesională, până la învățământul universitar și formarea continuă profesională.

Strategia digitală a Germaniei pentru 2025 a fost adoptată în 2016 pentru o perioadă de 10 ani. Acțiunile strategiei sunt menite nu numai să permită economiei germane să răspundă noilor provocări, ci și să asigure poziția sa de lider atât în ceea ce privește calitatea, cât și tehnologia pentru anii următori, prin combinarea avantajelor competitive tradiționale cu cele mai noi tehnologii, metode moderne și programe de sprijin specifice.

Strategia este coordonată de Ministerul Federal al Economiei și Energiei, cu implicarea activă a altor organizații din sectorul public, precum și a întreprinderilor, a sectorului academic, a comunității științifice și a partenerilor sociali.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – 2016. Acțiuni pentru perioada 2016-2025. Raport intermediar privind punerea în aplicare (a 6-a ediție actualizată) – în iunie 2021.
Buget

Inițiativele strategiei sunt finanțate din bugetul statului federal german, din fonduri UE, precum și din inițiative și parteneriate private.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii