Strategii

Indexul Societății și Economiei Digitale Europene și decalajul progresului digital în România

Indicele DESI (Digital Economy and Society Index) a fost publicat anul trecut pe 12 noiembrie. Situația din primul an de după pandemia Covid-19 a cerut măsuri de contrabalansare a deficitului rezultat și de relansare a programelor de dezvoltare. Încă de la începutul anului fusese lansat un pachet de măsuri denumite Mecanismul de redresare și reziliență, un instrument financiar ce însuma 337.97 miliarde euro în granturi și 385.85 miliarde euro în împrumuturi la nivel european (text în limba engleză). Rezultatele DESI pentru România arată că proporția utilizării serviciilor de acoperire de bandă largă și prin rețele fixe de foarte mare capacitate depășește media UE, iar proporția femeilor specialiste în domeniul TIC din România este printre cele mai ridicate la nivel european. Pe de altă parte, România are un nivel extrem de scăzut în domeniul competențelor digitale de bază, al integrării tehnologiilor digitale și al serviciilor digitale publice. De asemenea, ponderea IMM-urilor cu un nivel de bază de intensitate digtală și procentajul întreprinderilor care fac schimb electronic de informații sunt cele mai scăzute din UE. Pentru a redresa această situație, toate măsurile din cadrul Planului de redresare și reziliență a României (PNRR) vor fi susținute cu un fond de 6 miliarde euro. Pentru o mai bună înțelegere a motivelor pentru care există aceste decalaje, o recentă videoconferință la care au participat membri ai Guvernului cu funcții de responsabilitate în procesul digtializării arată că mediul privat este mult mai activ decât instituțiile statului, aflate încă în stadiul experimentelor în domeniul tehnologiilor digitale.

Distribuie
Informații Strategie
Buget

6 miliarde Euro
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii