Strategii

Lituania – Foaia de parcurs privind digitalizarea industriei 2019-2030

Foaia de parcurs privind digitalizarea industriei lituaniene pentru perioada 2019-2030 stabilește obiectivul ca competențele și aptitudinile digitale să fie dezvoltate pentru a sprijini întreprinderile în crearea, adoptarea și punerea în aplicare a soluțiilor de digitalizare.

Foaia de parcurs privind digitalizarea industriei din Lituania pentru perioada 2019-2030 definește mai multe priorități, care conlucrează pentru a contribui la dezvoltarea competențelor digitale pentru toți. Printre acestea se numără furnizarea de competențe digitale și de înaltă tehnologie pentru forța de muncă din Lituania, în special în contextul sectorului industrial, precum și acțiuni menite să echilibreze situația piețelor forței de muncă și să elimine discrepanțele dintre nevoile în materie de educație și cele ale industriei, să crească numărul de angajați care lucrează în întreprinderi de înaltă tehnologie și să îmbunătățească accesul la o varietate de specialiști solicitați de industrie.

Foaia de parcurs stabilește 4 piloni principali pentru digitalizarea industriei în Lituania:

  • Cunoașterea – ia în considerare tehnologiile și modelele de afaceri care vor deveni integrate prin intermediul lanțurilor valorice.
  • Oamenii – se referă la factori de decizie politică, cercetători și creatori, facilitatori și intermediari care vor juca un rol esențial în digitalizarea industriei de-a lungul sectorului privat și al investitorilor.
  • Infrastructura – se referă la infrastructura de servicii, infrastructura demonstrativă și infrastructura de C &Dcare, atunci când sunt combinate, vor oferi cele mai bune condiții posibile pentru inovarea în domeniul producției.
  • Mediul – se referă la mediul juridic și de reglementare, la standarde și la sistemul de stimulente care vor integra industria într-o rețea de facilitare care funcționează fără probleme în cadrul ecosistemului local.
Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – martie 2019. Acțiuni pentru perioada 2019-2030.
Buget

Activitățile vor fi finanțate din fondurile structurale ale UE.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii