Strategii

Lituania – Programul de dezvoltare a digitalizării de stat pentru perioada 2021-2030

 

Ministerul Economiei și Inovării din Republica Lituania – Programul de dezvoltare a digitalizării de stat pentru perioada 2021-2030 a fost aprobat de Guvernul Republicii Lituania prin Rezoluția Republicii Lituania din 17 noiembrie 2021. Scopul programului este de a promova digitalizarea de stat pentru a spori oportunitățile pentru sectorul public, întreprinderi și mediul academic de a dezvolta și utiliza produse și servicii inovatoare în mod eficient și în condiții de siguranță. Precum și consolidarea competențelor digitale ale populației prin crearea unei înțelegeri a dezvoltării și importanței tehnologiilor emergente.

Principalul obiectiv al dezvoltării competențelor digitale este de a oferi sprijin grupurilor vulnerabile:

Punctajul DESI al Lituaniei plasează țara pe locul 14, ceea ce reprezintă o poziție neschimbată în comparație cu 2020. Procentul cetățenilor care dețin cel puțin competențe digitale de bază este de 56 %, cu un loc de 17 în ceea ce privește capitalul uman. Indicatorul-cheie de performanță ambițios al programului urmărește să ridice poziția DESI a Lituaniei pe locul 10 până în 2025 și pe locul 7 până în 2030.

Programulde dezvoltare a digitalizării de stat pentru perioada 2021-2030 stabilește următorul indicator-cheie de performanță pentru Lituania în domeniul competențelor digitale până în 2030:

 

  • 90 % dintre cetățenii care utilizează internetul în mod regulat.
  • 60 % dintre cetățenii cu handicap utilizează și sunt mulțumiți de serviciile publice.

Programul este legat destrategia deprogres a Lituaniei „Lituania 2030”, care este un document-cadru care permite gestionarea îndeplinirii obiectivelor strategice și optimizarea numărului de alte documente de planificare strategică. Strategia vizează crearea unui mediu care să permită valori legate de progres. Există trei domenii-cheie în care se înregistrează progrese:

  • Economia inteligentă
  • Guvernanța inteligentă
  • Societate inteligentă

Evoluțiile din aceste domenii vor consolida valorile progresului și se vor baza pe principiile dezvoltării durabile. În domeniul societății inteligente, una dintre transformările-cheie necesare este dezvoltarea, aplicarea și recunoașterea competențelor individuale. Una dintre inițiativele de schimbare este crearea unui sistem eficient de învățare pe tot parcursul vieții, adaptarea eficientă a tehnologiilor informației și comunicațiilor și asigurarea dobândirii și dezvoltării cunoștințelor și competențelor necesare pentru o societate activă.

Obiectivul comun al instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor lituaniene din sectorul public și din cel privat este de a combina eforturile pentru a obține o utilizare mai eficace a potențialului digital și pentru a crește ratele de ocupare a forței de muncă.

Textul integral alProgramului național dedezvoltare pentru digitalizare 2021-2030 este disponibil în limba lituaniană.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Aprobat la 17 noiembrie 2021. Acțiuni pentru perioada 2021-2030.
Buget

Programul de dezvoltare a digitalizării de stat pentru perioada 2021-2030 va fi finanțat de la bugetul de stat al Lituaniei, cu o contribuție din partea UE. Bugetul total planificat este de aproximativ 449 744 de mii EUR. Suma exactă este necunoscută.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii