Strategii

Malta – Strategia națională privind competențele informatice 2019-2021 – TRADUCERE

Strategia națională privind competențele informatice a Maltei acoperă perioada 2019-2021.Obiectivul strategiei este de a completa inițiativele existente la nivel local, regional și la nivelul UE și de a aborda lacunele și neconcordanțele existente în materie de competențe în Malta. Un alt obiectiv este de a pune la dispoziție informații cu privire la noile roluri, competențe și locuri de muncă și de a promova dezvoltarea unor competențe adaptate exigențelor viitorului, care vor fi din ce în ce mai necesare în toate sectoarele.

Strategia se bazează pe patru piloni principali în materie de competențe ai Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital: Competențe digitale pentru profesioniștii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), competențe digitale pentru sistemul de învățământ, competențe digitale pentru industria locală și forța de muncă locală și competențe digitale pentru toți cetățenii.

Principalele domenii de interes și recomandări

  • Îmbunătățirea practicilor de predare în domeniul tehnologiei informației (IT) prin intensificarea cooperării dintre părțile interesate – aducerea experților din industrie în sala de clasă și lansarea de inițiative, conduse de practicieni din domeniul orientării.
  • Asigurarea calității conceperii și punerii în aplicare a programei de învățământ prin: introducerea unor modificări ale programei de învățământ legate de TIC la toate nivelurile educaționale, armonizarea programelor existente la nivelul furnizorilor de educație publici și privați și promovarea utilizării instrumentului de autoreflecție bazat pe UE, SELFIE.
  • Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții, a dezvoltării profesionale continue și a colaborării între sectoarele industriale.
  • Perfecționarea, specializarea și menținerea forței de muncă existente în industrie printr-un proiect de stabilire a unor cursuri de formare specifice cu ciclu scurt
  • Dezvoltarea unui nou cadru la nivel național pentru notarea și evaluarea competențelor digitale.
  • Încurajarea tinerilor să adopte o utilizare și o înțelegere a tehnologiei mai participative, mai degrabă decât de către consumatori.
  • Combaterea decalajului digital existent în cadrul societății prin promovarea unor relații mai strânse între organizațiile publice și cele private
  • Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru profesional pentru profesioniștii din domeniul TIC la nivel național.
Distribuie
Informații Strategie
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii