Strategii

Malta – Strategia și viziunea pentru inteligența artificială în Malta 2030

Strategia și viziunea pentru inteligența artificială în Malta în 2030 au fost elaborate de Grupul operativ Malta.AI, care a fost comandat de guvernul maltez. Principalul obiectiv al strategiei naționale este de a poziționa Malta ca lider mondial în domeniul IA, obținând un avantaj competitiv strategic în economia mondială.

Strategia se bazează pe 3 piloni strategici:

  • Investiții, întreprinderi nou-înființate și inovare: Acest pilon urmărește să genereze investiții și să stabilească Malta ca centru pentru aplicațiile IA și domeniile de nișă de cercetare și dezvoltare, promovând o comunitate dinamică a întreprinderilor nou-înființate.
  • Adoptare în sectorul public: Acest pilon explorează implementarea pe scară largă a IA în întreaga administrație publică pentru a îmbunătăți experiențele cetățenilor, a extinde accesul la serviciile publice și a îmbunătăți bunăstarea generală. Șase proiecte-pilot în domeniul IA, care acoperă domenii precum gestionarea traficului, educația, sănătatea, serviciile pentru clienți, turismul și utilitățile publice, sunt realizate în următorii trei ani.
  • Adoptare în sectorul privat: Acest pilon prezintă inițiative menite să promoveze sensibilizarea și să permită întreprinderilor de toate dimensiunile să utilizeze, să dezvolte și să integreze aplicații IA în cadrul organizațiilor lor. Măsurile de sprijin includ accesul la expertiză tehnologică, furnizarea de seturi de instrumente și asistență financiară.

Fiecare pilon este sprijinit de trei facilitatori strategici:

  • Educația și forța de muncă.
  • Considerații etice și juridice.
  • Infrastructura ecosistemului.

Sunt întreprinse în total 72 de acțiuni în domeniul IA, distribuite între acești piloni și factori favorizanți. Toate acțiunile au fost elaborate în comun cu părțile interesate relevante, care s-au angajat să își asume responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor comune.

Educația și dezvoltarea forței de muncă joacă un rol esențial în strategie, cu un accent special pe sensibilizarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice cu privire la IA. Se desfășoarădiverse activități în diferite etape ale procesului educațional pentru punerea în aplicare cu succes a IA.

Strategiaabordează, de asemenea, transformarea pieței muncii ca urmare a utilizării sporite a IA. Guvernul intenționează să elaboreze și să lanseze un program național de recalificare pentru a-i ajuta pe lucrătorii vulnerabili să dezvolte noi competențe digitale prin cursuri de formare de scurtă durată și măsuri de sprijin pentru formarea la locul de muncă. De asemenea, vor fi elaborate măsuri de sprijin pentru a încuraja angajatorii să investească în formarea la locul de muncă și pentru a permite angajaților să urmeze programe de formare externe.

Prin punerea în aplicare a acestei strategii, guvernul maltez urmărește să stimuleze cercetarea, dezvoltarea și inovarea în întreaga țară, aspirând să devină una dintre primele 10 națiuni cu cel mai mare impact program național în domeniul IA până în 2030. Guvernul se angajează să creeze condiții favorabile pentru un ecosistem local solid în domeniul IA, facilitând întreprinderile care investesc în Malta și care deservesc Malta nu numai să își înființeze afacerile, ci și să comercializeze și să își extindă soluțiile de IA. Politicile publice joacă, de asemenea, un rol în accelerarea adoptării IA de către sectorul privat.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare în 2019. Acțiuni pentru perioada 2019-2030.
Buget

Strategia și viziunea pentru inteligența artificială în Malta sunt finanțate din bugetul guvernului maltez, cu o contribuție din partea UE. 

Pentru a promova certificarea profesională în domeniul IA, programul „Investiții în competențe”, cofinanțat prin Fondul social european (FSE), a fost operațional până la 30 iunie 2023, cu un buget de 5 milioane EUR pentru a ajuta persoanele angajate să își îmbunătățească cunoștințele și competențele prin formare. În plus, Fundația eSkills Malta, în colaborare cu Autoritatea malteză pentru inovare digitală (MDIA), explorează cursuri de certificare profesională în domeniul IA pentru diferite grupuri-țintă.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii