Strategii

Planul Luxemburgului pentru incluziunea digitală 2021

Această broșură descrie Planul național de acțiune pentru incluziunea digitală adoptat de Consiliul guvernamental la 24 septembrie 2021. (Este o traducere în limba engleză a originalului francez)

Pentru a combate efectele imtrimentale ale decalajului digital asupra societății, guvernul a elaborat un plan de acțiune pentru a promova incluziunea tuturor cetățenilor în transformarea digitală în curs. Această inițiativă este abordată de un grup de lucru interministerial, condus de Ministerul Digitalizării, care analizează diverse aspecte ale incluziunii digitale și pune în aplicare acțiuni coordonate pentru a răspunde nevoilor identificate. În plus, pentru a asigura o analiză cuprinzătoare a provocărilor generate de incluziunea digitală și de furnizarea de soluții adecvate, Ministerul Digitalizării a solicitat contribuții din partea unui spectru larg de părți interesate neguvernamentale care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

Care sunt prioritățile în ceea ce privește incluziunea digitală? Ce soluții ar putea fi puse în aplicare), precum și pârghiile strategice.

Acest plan este rezultatul tuturor discuțiilor și consultărilor și urmărește să faciliteze apariția unei societăți digitale favorabile incluziunii. Acesta pune baze solide pentru o acțiune durabilă în domeniul incluziunii digitale și acționează ca facilitator pentru ca tehnologia digitală să devină o pârghie economică și socială pentru toți cei care aleg să se digitalizeze.

Distribuie
Informații Strategie
Buget

Informații nedivulgate
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii