Strategii

Portugalia – Programul INCoDe2030

Programul INCoDe.2030 este o inițiativă integrată de politică publică menită să consolideze competențele digitale ale cetățenilor și ale forței de muncă din Portugalia. Alte obiective ale programului național includ promovarea incluziunii digitale și a alfabetizării digitale pentru toți, promovarea educației digitale și a sensibilizării cu privire la tehnologie de la o vârstă fragedă, sprijinirea competențelor digitale ale educatorilor, îmbunătățirea calificărilor forței de muncă existente și oferirea de specializări absolvenților în locuri de muncă digitale avansate.

Inițiativa INCoDe.2030 din Portugalia abordează un grup larg de competențe digitale, iar acțiunile acoperă următoarele linii prioritare: Incluziune, educație, calificare, specializare și cercetare. Prioritățile programului pentru Portugalia urmează pilonii competențelor digitale ai Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital – cetățeni, forță de muncă, educație și profesioniști din sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Printre priorități se numără:

Competențe digitale pentru toți cetățenii

 • Promovarea alfabetizării digitale și a competențelor digitale de bază în rândul populației generale pentru a crește numărul europenilor cu cel puțin competențe digitale de bază la 80 % până în 2030 (și pentru a reduce procentul de cetățeni care nu accesează internetul la 5 %), în conformitate cu obiectivele deceniului digital.
 • Să creeze și să dezvolte centre de resurse și conținut, precum și campanii de formare a utilizatorilor, cu scopul de a spori gradul de conștientizare cu privire la nevoia de competențe digitale.
 • Să sporească posibilitățile disponibile de formare pe tot parcursul vieții pentru cetățeni.

Competențe digitale pentru forța de muncă

 • Promovarea formării și perfecționării competențelor digitale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru șomeri.
 • Creșterea numărului de angajați care utilizează computerele sau internetul pentru a lucra la 80 % până în 2030.
 • Creșterea intensității digitale globale a întreprinderilor mici și mijlocii la 40 % până în 2030.

Competențe digitale pentru profesioniștii din domeniul TIC

 • Perfecționarea profesioniștilor din sectorul TIC și creșterea rezervei de talente în domeniu la 8 % din totalul angajaților până în 2030. Promovarea formării specialiștilor TIC.
 • Formarea de tehnicieni la nivel intermediar în domenii și sectoare economice cheie.
 • Crearea unei rețele de universități și laboratoare digitale, oferind stagii și spații pentru formare colaborativă.

Competențele digitale în educație

 • Încurajarea mai multor profesioniști să se alăture domeniului TIC și să perfecționeze cadrele didactice și furnizorii de formare IT existenți.
 • Creșterea numărului de persoane cu diplome de învățământ superior în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM).
 • Înzestrarea noilor generații cu competențe digitale, inclusiv raționament logic, colaborare și dezvoltare (programare) prin intermediul unor sisteme permanente și coordonate de educație și formare profesională.
 • Să integreze pe deplin competențele și resursele digitale în procesul de predare și să promoveze utilizarea sporită a tehnologiei în sala de clasă.
Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – 2017. Acțiuni pentru perioada 2018-2030.
Buget

Informațiile nu sunt disponibile. 

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii