Strategii

Republica Cehă – Strategia națională privind inteligența artificială a Republicii Cehe

Strategia națională privind inteligența artificială a Republicii Cehe a fost adoptată de Ministerul Industriei și Comerțului în mai 2019. Scopul strategiei este de a îmbunătăți creșterea economică și competitivitatea la nivel național în domeniul IA. Aceasta face parte din punerea în aplicare a Strategiei de inovare a Republicii Cehe pentru perioada 2019-2030 și a obiectivului său principal de a face din Republica Cehă un lider în materie de inovare.

Principalele obiective definite în Strategia națională privind inteligența artificială sunt:

 • instituirea unui ecosistem de IA responsabil și fiabil;
 • promovarea digitalizării întreprinderilor, în special a IMM-urilor;
 • asigurarea unor oportunități și beneficii echitabile în IA pentru a stimula dezvoltarea economică a societății.

La nivelul UE, obiectivul principal este de a se implica în creșterea competitivității globale a Europei prin utilizarea IA. Prin urmare, strategia este direct legată de inițiativele Comisiei Europene, în special de Planul coordonat pentru inteligența artificială, iar împărțirea în șapte capitole corespunde în mod direct domeniilor pe care le-a definit planul coordonat.

Strategia este împărțită în șapte capitole, în funcție de domeniile prioritare de dezvoltare a inteligenței artificiale și de impactul acestora:

 • promovarea și concentrarea științei, cercetării și dezvoltării;
 • finanțarea cercetării și dezvoltării, sprijinirea investițiilor și dezvoltarea ecosistemului IA în Republica Cehă;
 • Ia în industrie, servicii și administrația publică, creșterea economică, creșterea salariilor și competitivitatea generală a Republicii Cehe;
 • capitalul uman și sistemul educațional, împreună cu învățarea pe tot parcursul vieții;
 • măsuri de abordare a impactului IA asupra pieței forței de muncă și a sistemului social;
 • aspectele juridice și societale ale IA, normele etice, protecția consumatorilor și aspectele legate de securitate;
 • cooperarea internațională.

Fiecare dintre acestea conține un rezumat al situației actuale. Acestea au ca rezultat obiective specifice pe termen scurt, mediu și lung și instrumente pentru atingerea acestora. Obiectivele sunt programate în principal în raport cu cadrul financiar al UE, vor fi legate de planurile de punere în aplicare a strategiei privind economia și societatea digitală și vor fi formulate ca măsuri specifice care pot fi puse în aplicare într-un anumit interval de timp.

Domenii prioritare ale dezvoltării competențelor digitale: 

 • dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții și a recalificării, în special în profesiile amenințate de automatizare;
 • transformarea sistemului educațional în ceea ce privește viitoarele cerințe ale pieței forței de muncă;
 • apariția unor noi programe universitare și doctorale axate pe IA.

Educația, formarea și recalificarea, atât tehnică, cât și umanitară, joacă un rol esențial în direcționarea competențelor necesare în următorul deceniu. Strategia subliniază că este important să se pună accentul pe dezvoltarea competențelor care nu vor fi înlocuite de automatizare și, dimpotrivă, pe dezvoltarea unor competențe unice care pot fi utilizate în posturi cu valoare adăugată ridicată. Obiectivele pe termen lung privind dezvoltarea competențelor au fost formulate după cum urmează:

 • Finalizarea transformării educației, inclusiv punerea în aplicare a predării pe deplin funcționale a IA în limba engleză în cele mai relevante școli și transformarea conținutului și a formei de predare în ceea ce privește schimbările în curs de pe piața muncii și din societate.
 • Asigurarea unui sistem flexibil de actualizare a programei școlare, care să se concentreze pe dezvoltarea competențelor digitale și a gândirii informatice în rândul copiilor și al elevilor, inclusiv pregătirea cadrelor didactice și a directorilor pentru aceste situații.
 • Valorificarea potențialului IA în toate etapele și aspectele educației, inclusiv gestionarea pe deplin operațională a universităților și metodele de predare la toate nivelurile școlilor, utilizând principiile gestionării sistemelor complexe cu ajutorul IA.
Distribuie
Informații Strategie
Termen

Publicat în anul 2019. Acțiuni pentru perioada 2019-2030.
Buget

De la lansarea strategiei, Agenția pentru Tehnologie a Republicii Cehe a sprijinit diverse proiecte de IA în valoare totală de 120 milioane EUR.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii