Strategii

România – Inițiativa strategică pentru digitalizarea educației SMART-Edu 2021-2027

Inițiativa strategică pentru digitalizarea educației în România SMART-Edu 2021-2027 a fost elaborată și a intrat în etapa de consultare publică în 2020. Scopul este de a reduce decalajele digitale și de a spori incluziunea socioeconomică, prin sporirea competențelor digitale și a utilizării internetului în rândul populației generale și al grupurilor dezavantajate, precum și prin organizarea de sesiuni de formare adaptate la nevoile fiecărei comunități. Punerea în aplicare a inițiativei strategice este coordonată de Ministerul Educației și Cercetării.

Strategiase axează pe următorii piloni:

 • Dezvoltarea competențelor digitale la toate nivelurile educației interșcolare, prin intermediul unor materii specializate, prin activități formale și non-formale.
 • Sprijinirea formării digitale inițiale și continue a personalului didactic.
 • Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru a reduce lacunele în materie de conectivitate (conectarea la internet, crearea de rețele interne, furnizarea de echipamente, furnizarea de asistență tehnică).
 • Stimularea unităților de învățământ și a instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului.
 • Crearea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru a adapta soluții educaționale creative, interactive și centrate pe student.
 • Crearea unor resurse educaționale deschise atractive.
 • Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-privat prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale.
 • Schimbul de bune practici privind platformele educaționale locale și naționale de e-learning, respectiv pe platformele internaționale (SELFIE, e-Twinning, s.a.).
 • Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica informatică.
 • Dezvoltarea cadrului de analiză prospectivă strategică pentru economia ecologică și adaptarea la locurile de muncă ale viitorului.

Obiectivele propuse de inițiativa strategică sunt următoarele:

 • 90 % din populația României să aibă competențe digitale;
 • formarea a 82 % din populație cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani pentru locuri de muncă emergente, pentru a intra cu succes pe piața muncii;
 • dotarea tuturor unităților de învățământ din România cu infrastructură și resurse tehnologice adaptate la schimbările permanente.

Educația digitală este un obiectiv-cheie pentru o evaluare de calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii a predării și învățării, precum și necesitatea unei abordări strategice a dobândirii de competențe digitale la toate nivelurile de educație.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Consultare publică în 2021. Acesta nu a fost adoptat în mod oficial până în prezent. Acțiuni pentru perioada 2021-2027.
Buget

Buget necunoscut.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii