Strategii

Slovacia – Strategia privind transformarea digitală 2030 – TRADUCERE

Strategia Slovaciei din 2030 pentru transformarea digitală este o strategie guvernamentală transversală – un cadru care definește prioritățile de politică ale Slovaciei în contextul transformării digitale actuale a economiei și a societății, sub influența tehnologiilor inovatoare și a megatendințelor globale ale erei digitale.

Strategia Slovaciei din 2030 stabilește obiectivul de modernizare a economiei slovace cu soluții industriale inovatoare și ecologice, facilitate de o economie a datelor bazată pe cunoaștere până în 2030. Aceasta include acțiuni de îmbunătățire a eficienței serviciilor administrației publice, de asigurare a utilizării inteligente a infrastructurii existente, precum și de sporire a potențialului cetățenilor de a trăi o viață digitală activă și de a beneficia pe deplin de avantajele tehnologiei.

Subiectul competențelor digitale este abordat în capitolul 3.2 din strategie, Societatea și educația. Prioritățile, prezentate în Strategia slovacă din 2030, urmează pilonii Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, inclusiv:

Competențe digitale pentru cetățeni

 • Sprijinirea învățării sistemice pe tot parcursul vieții pentru toți, în toate sectoarele și profesiile.
 • Îmbunătățirea competențelor digitale ale cetățenilor pentru a înțelege tehnologiile digitale ale lumii moderne și pentru a le utiliza pentru a profita de beneficii.

Competențe digitale pentru forța de muncă

 • Crearea de programe educaționale pentru dezvoltarea de aptitudini și competențe care să corespundă mai bine cerințelor actuale și viitoare de pe piața forței de muncă, pregătind forța de muncă slovacă pentru provocările viitorului.
 • Actualizarea competențelor digitale ale angajaților pentru a le permite să găsească locuri de muncă semnificative în era robotizării și automatizării.

Competențe digitale pentru specialiștii în TIC

 • Sprijinirea inițiativelor educaționale privind competențele digitale avansate, inclusiv competențele specializate, cum ar fi cunoașterea internetului obiectelor (IoT), securitatea cibernetică, volumele mari de date și robotica.
 • Instituirea unui sistem de inovare mai flexibil pentru programele de studiu, pentru a spori eficacitatea studiilor din învățământul superior, promovând în același timp programele transversale și intersectoriale, sporind astfel flexibilitatea absolvenților pe piața forței de muncă.

Competențele digitale în educație:

 • Sprijinirea transformării digitale a școlilor și a instituțiilor de învățământ și a furnizorilor de cursuri de formare, pentru a spori calitatea generală și a îmbunătăți condițiile prealabile pentru ocuparea forței de muncă în vederea sprijinirii dobândirii competențelorsecolului 21.
 • Promovarea utilizării tehnologiilor digitale (platforme educaționale) și a conținutului educațional digital pentru metode de predare mai inovatoare și mai motivante.
 • Îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor, studenților și participanților prin cursuri privind economia digitală și consolidarea incluziunii digitale, asigurând accesul egal la educația digitală pentru toți.
 • Crearea unor condiții mai bune pentru motivarea, educarea și pregătirea cadrelor didactice în domenii cu cerere ridicată, cum ar fi STIM.
 • Îmbunătățirea cooperării dintre profesori, antreprenori și legiuitori pentru a promova educația și formarea în domeniul competențelor digitale.
 • Să elaboreze, în cooperare cu Institutul Național de Educație, norme normative pentru predarea informaticii și a educației informaționale la toate nivelurile sistemului educațional. https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/slovakia-2030-digital-transformation-strategy
Distribuie
Informații Strategie
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii