Strategii

Spania – Planul național pentru competențe digitale

Scopul Planului național pentru competențe digitale este de a oferi o foaie de parcurs, pentru a identifica măsurile necesare (la nivel național, regional și local) pentru a se asigura că toți cetățenii au acces la resurse relevante, astfel încât să poată dobândi și dezvolta competențe digitale. Planul național pentru competențe digitale al Spaniei a fost lansat de președintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez, în 2021, împreună cu alte 2 planuri naționale de digitalizare: planul privind digitalizarea IMM-urilor 2021-2025 și Planul privind digitalizarea autorităților publice. Diferitele planuri strategice de digitalizare sunt lansate în contextul Agendei digitale a Spaniei 2025.

Obiective și scopuri

Planul național pentru competențe digitale – Spania abordează o varietate de provocări legate de incluziunea digitală, accesul la tehnologie și învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți. Scopul său este de a le aborda prin:

 • Asigurarea faptului că niciun cetățean spaniol nu este lăsat în urmă și promovarea incluziunii în lumea digitală.
 • Reducerea decalajului digital dintre femei și bărbați, prin acțiuni care vizează creșterea numărului de femei care studiază, absolvă și lucrează în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC).
 • Sprijinirea dobândirii de competențe digitale adecvate pentru educație, în rândul cadrelor didactice și al studenților, precum și la toate nivelurile sistemului de învățământ.
 • Încurajarea dezvoltării unor competențe digitale mai avansate în rândul populației active.
 • Asigurarea faptului că întreprinderile spaniole în general și, în special, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) dispun de suficiente competențe digitale și au acces la o rezervă de talente calificate de forță de muncă calificată, pentru a gestiona impactul transformării digitale.

Planul stabilește șapte linii de acțiune și șaisprezece măsuri, menite să îmbunătățească competențele digitale în șapte domenii diferite. Domeniile de interes funcționează în cadrul celor 4 piloni stabiliți de Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital: competențe digitale pentru toți cetățenii, competențe digitale în educație, competențe digitale pentru forța de muncă și competențe digitale pentru profesioniștii din domeniul TIC și alți experți în domeniul digital.

Domenii de interes

 • Incluziunea digitală și accesul la servicii și instrumente digitale în rândul populației generale și al forței de muncă din Spania.
 • Reducerea decalajului digital dintre femei și bărbați și promovarea dezvoltării carierei femeilor în domeniul TIC.
 • Promovarea dezvoltării competențelor digitale pentru profesori și studenți la toate nivelurile sistemului de învățământ și promovarea competențelor digitale în educație, precum și promovarea:
  • Competențe digitale pentru populația activă, în special pentru întreprinderile spaniole și pentru IMM-uri.
  • Competențe digitale pentru lucrătorii din sectorul public.
  • Competențe digitale mai avansate pentru profesioniștii deja angajați în sectorul TIC.
 • Extinderea rezervei de talente a experților TIC pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari.
 • Asigurarea disponibilității (și a accesului la) resurse de formare suficiente și de înaltă calitate la nivel național pentru a aborda în mod proactiv nevoia de specialiști în domeniul digital în sectoarele economice, considerați esențiali pentru productivitatea națională.

Textul integral al Planului național pentru competențe digitale – Spania este disponibil în format PDF în limba spaniolă.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare 2021. Activități pentru perioada 2021-2025.
Buget

Bugetul total pentru Planul spaniol pentru competențe digitale este de 3,75 miliarde EUR, inclusiv 3,59 miliarde EUR din Planul spaniol pentru reconstrucție, transformare și reziliență

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii