Strategii

Suedia – Strategia națională de digitalizare a sistemului școlar

Strategia națională de digitalizare a sistemului școlar din Suedia face parte integrantă din strategia națională de digitalizare, axându-se pe aspecte legate de sectorul educației.

Principalul obiectiv al strategiei suedeze este de a crea noi oportunități pentru digitalizare, de a atinge un nivel ridicat de competențe digitale (în special în contextul copiilor, al studenților și al tinerilor) și de a promova dezvoltarea cunoștințelor, egalitatea de șanse și accesul la tehnologie. Strategia națională de digitalizare a sistemului școlar din Suedia se bazează pe 3 domenii de interes, fiecare fiind însoțită de un set de obiective secundare.

Competențe digitale pentru toți

Toți copiii și studenții trebuie să dezvolte competențe digitale adecvate: 

  • Copiii și studenții din învățământul primar și secundar ar trebui să beneficieze de condițiile necesare pentru a putea dezvolta competențele digitale.
  • Directorii preșcolari, directorii de școli și managerii trebuie să aibă capacitatea de a conduce în mod strategic dezvoltarea digitală în cadrul organizațiilor lor
  • Personalul, care lucrează cu copii și studenți, trebuie să aibă competența de a identifica, alege și utiliza instrumentele digitale în educație.

Accesul și utilizarea în condiții de egalitate

Copiii, studenții și personalul trebuie să aibă acces bun și egal la instrumente și resurse digitale pentru a îmbunătăți activitățile educaționale

  • Copiii, studenții și personalul trebuie să aibă acces la instrumente digitale relevante care să se bazeze pe nevoile lor și să fie adaptate la condițiile lor.
  • Trebuie să existe o infrastructură adecvată, precum și un sprijin tehnic și pedagogic.
  • Resursele digitale de învățare utilizate în procesul de predare trebuie să fie adecvate, iar posibilitățile tehnologice ar trebui să fie utilizate în mod eficient.
  • Activitățile de predare și administrative ale angajaților ar trebui să fie disponibile în format digital pentru a contribui la analiza și punerea în aplicare a politicilor.

Cercetarea și monitorizarea posibilităților de digitalizare

  • Cercetarea privind impactul digitalizării asupra predării și învățării ar trebui consolidată și sprijinită.
  • Monitorizarea activității de digitalizare în sistemul școlar va fi realizată și va sprijini dezvoltarea activităților și inițiativelor viitoare.

Textul integral al strategiei este disponibil în limba suedeză.

Distribuie
Informații Strategie
Termen

Adoptare – 2016. Acțiuni pentru perioada 2017-2022.
Buget

Buget necunoscut.

Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii