Strategii

Țările de Jos – Strategia olandeză de digitalizare 2.0 – TRADUCERE

Strategia olandeză de digitalizare 2.0 prezintă o serie de priorități pentru anii următori: inteligența artificială (IA), știința datelor pentru aspecte sociale și creștere economică, incluziunea și competențele digitale, guvernarea digitală, conectivitatea digitală, reziliența digitală.

Competențele digitale ca temă reprezintă o prioritate majoră atât pentru piața forței de muncă, cât și pentru societate în general. Acțiunile includ eforturi în domeniul competențelor digitale de bază, al incluziunii digitale, al capacității de inserție profesională durabile și al învățării pe tot parcursul vieții, precum și recalificarea necesară pentru a proteja competențele și locurile de muncă necesare pentru viitor.

Competențe digitale pentru cetățeni

 • Sprijinirea persoanelor pentru a face față digitalizării (încurajarea dezvoltării competențelor digitale)
 • Explicarea consecințelor digitalizării (sensibilizarea cu privire la dimensiunea digitală)
 • Facilitarea utilizării serviciilor digitale pentru toți (îmbunătățirea serviciilor guvernamentale)

Competențe digitale pentru forța de muncă

 • Dezvoltarea de noi competențe digitale ca răspuns la evoluția profesiilor și sarcinilor.
 • Proiecte-pilot cu servicii de formare și de asistență pentru ocuparea forței de muncă depun eforturi pentru a încuraja o cultură a învățării în sectorul IMM-urilor
 • Explorarea unui portal digital personalizat care oferă oportunități de formare
 • Facilitarea unei game mai flexibile de programe de educație pentru adulți și bugete individuale de învățare și dezvoltare

Competențe digitale pentru specialiștii TIC

 • Instituțiile cunoașterii, partidele din sectorul educației, agențiile guvernamentale și întreprinderile extind rezerva de personal și cunoștințe TIC ca parte a inițiativei TIC „Agenda pentru capitalul uman”.
 • Colaborări între comunitatea de afaceri și sectorul educației prin inițiative precum Pactul tehnologic, agendele privind capitalul uman și programul de acțiune pentru o industrie inteligentă.
 • Dezvoltarea unei abordări coerente care să vizeze creșterea ratei de ședere a studenților internaționali în Țările de Jos.

Competențele digitale în educație

 • Cadrele didactice, directorii unităților de învățământ și managerii inovează învățând unii cu alții și cu părțile externe;
 • Alfabetizarea digitală în rândul elevilor și profesorilor;
 • Resurse de învățare digitală care funcționează pentru utilizatori;
 • O infrastructură sigură, fiabilă și adaptată exigențelor viitorului;
 • Atenție structurală pentru etica digitalizării educaționale.
Distribuie
Informații Strategie
Categorie
Limbă
Documentele Strategiei

Cele mai noi Strategii